Kanta-Häme

Hyvä pohja nuorisotakuun toteutumiselle

– Eri tahot ovat sitoutuneet nuorisotakuuseen hyvin ja ymmärtäneet, mikä merkitys sen toteutumisella on, sanoo Maija Säkäjärvi Sosiaalikehitys oy:stä.

Hän on koonnut ”Tää kuuluu myös sulle!” -raportin nuorisotakuusta Hämeenlinnan seudulla.

Nuorisotakuuta on Hämeenlinnan seudulla lähdetty toteuttamaan muun muassa paikallisten yrittäjien, oppilaitosten ja sosiaalityöntekijöiden kesken työpajoissa. Kaikin keinoin nuoret töihin -hankkeen työpajoihin on otettu mukaan myös nuoria ideoimaan takuun toteutusta tulevaisuudessa.

Säkäjärvi sanoo yllättyneensä työpajojen suosiosta.

Nuoret ovat yksilöitä

Nuorisotakuun perimmäisenä tavoitteena on tukea nuoria itsenäisen elämän alkuun. Säkäjärven mukaan nuorisotakuulla pyritään luomaan yksilöllinen ratkaisu jokaisen nuoren tilanteeseen.

– Nuoret ja nuoret aikuiset eivät ole tasapäinen joukko, vaan heidän kykynsä ja tarpeensa vaihtelevat paljon, Säkäjärvi sanoo.

Esimerkiksi iällä, sukupuolella, asuinpaikalla ja etnisellä taustalla saattaa olla vaikutusta nuoren tarpeisiin ja toiveisiin.

Tarkoitus on ottaa huomioon myös piilevät seikat, kuten ylisukupolvinen työttömyys perheissä. Jos nuori ei saa työnteon mallia kotoa, se voi vaikuttaa opiskelumotivaatioon sekä työelämävalmiuksiin.

Osa nuorista tarvitsee valmistumisensa jälkeen apua työllistymisessä. Osalla saattaa taas olla työttömyyden lisäksi päihde- tai mielenterveysongelmia. Osa taas asettuu johonkin näiden kahden ääripään väliin.

Raportti hahmottelee kolme nuorisotakuun reittiä.

Suurin osa nuorista kulkee niin sanottua normireittiä pitkin peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ja sitä kautta työelämään. Haasteita tällä polulla saattavat olla vaikeus päästä haluamaansa opiskelupaikkaan tai löytää työpaikka valmistumisen jälkeen.

Reitti hakusessa  -polkua kulkevat nuoret tarvitsevat normireittiläisiä yksilöllisempää ohjausta työelämään siirtymisessä. Ratkaiseva merkitys nuoren näkökulmasta voi olla sillä, että aikuinen paneutuu nuoren kanssa tämän asioihin

Reitti hukassa -polku kuvaa nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämänhallinnassa. Nuori voi tarvita tukea esimerkiksi päihteidenkäytön, talouden tai mielenterveyden tasapainottamiseksi.

Työtä ja haasteita riittää

Säkäjärvi muistuttaa, ettei nuorisotakuu ole mikään taikatemppu.

– Se on kokoelma periaatteita ja toimintamalleja, joiden avulla pyritään ohjaamaan nuoria eteenpäin elämässä.

Konkreettinen haaste palveluiden parantamisessa on edelleen tiedon kulun parantaminen.

Vielä toistaiseksi palveluiden ja virastojen välillä kulkee nuori, koska tieto virastojen välillä ei vaihdu.

Yksi tavoite onkin yhden luukun periaatteen käyttöönotto.

– Olisi kaikkien etu, että tiedonvaihto olisi joustavampaa, eikä nuoren tarvitsisi selvittää samoja asioita monessa eri paikassa.

Haasteita ja periaatteiden konkretisoimista riittää, mutta Säkäjärvi sanoo, että Hämeenlinnan seudulla on tajuttu jo se, että vastuu nuorista on kaikilla.

– Yrittäjät ja työnantajajärjestöt ovat lähteneet innokkaasti toteuttamaan nuorisotakuuta, vaikka näillä tahoilla ei tällaiseen sosiaaliseen työhön ole mikään pakko, Säkäjärvi sanoo.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic