Kanta-Häme

Hyvää elämää ikäihmisille

– Ikäihmisten hyvinvointi on paljon muutakin kuin sosiaali- ja terveyspuolen asioita. Hyvinvointiin vaikuttavat myös kunnan sivistys- ja teknisen puolen palvelut ja yksityisen sektorin tarjonta.

Tätä mieltä on Janakkalan vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa. Hän on erittäin tyytyväinen siitä, että kunnan uudessa vanhusten hyvinvointisuunnitelmassa ovat nämä muutkin tahot mukana.

– Tässä on kyse siitä, että ikäihmisille luodaan hyvät puitteet elämään.

Kulttuuria ja liikuntaa

Kulttuuri ja liikunta ovat monipuolisesti esillä uudessa suunnitelmassa. Vanhassa suunnitelmassa kulttuuria ei ollut lainkaan, ja liikunta oli mukana vain erityisliikunnan osalta.

Sekä kulttuuri ja liikunta ovat ikäihmisille tärkeitä. Ne saavat ihmiset pois neljän seinän sisältä ja antavat sisältöä elämään. Liikunta ennaltaehkäisee monia fyysisiä vaivoja ja edesauttaa toimintakyvyn säilymistä.

Tärkeä asia on myös ikäihmisten kuntoutus, jota on monipuolistettu Janakkalassa. Kuntoutusta kehittää ikääntyneiden kuntoutustyöryhmä, joka on perustettu viime marraskuussa.

– Uudenlainen palvelu on kuntouttava intervallihoito, joka alkoi sairaalassa viime syksynä. Myös kotikuntoutuspalvelu on melko uusia asia. Se aloitettiin syksyllä 2013.

Ennaltaehkäisevää työtä

Kaiken kaikkiaan Janakkalassa on lisätty resursseja ennaltaehkäisevään työhön. Sitä tekee tiimi, johon kuuluu muistihoitaja, kotiutushoitaja ja kaksi palveluohjaajaa.

– Esitämme, että tiimiin saataisiin lisäksi myös fysioterapeutti ja terveydenhoitaja, Kangasmaa sanoo.

Tämä on mahdollista aikaisintaan ensi vuonna, mikäli valtuusto myöntää varat uusia toimia varten.

Iso parannus vanhustenhuoltoon saatiin jo tämän vuoden alussa, kun Janakkalaan palkattiin geriatri eli vanhuksiin erikoistunut lääkäri. Virassa on aloittanut Kirsi Niska. Hän työskentelee sekä Janakkalan sairaalassa että avohuollossa muistihoitajan työparina.

Esteettömiä asuntoja

Tärkeä asia vanhusten elämässä on tietysti asuminen. Janakkalassa ongelmana on, että taajamissa on liian vähän vanhuksille sopivia vuokra-asuntoja.

– Vanhukset tarvitsevat asuntoja, jotka ovat esteettömiä ja lähellä palveluja, Eija Kangasmaa sanoo.

Janakkalan Asunnot oy ja kunnan tekninen puoli ovat olleet mukana ikäihmisen hyvinvointisuunnitelman teossa. Tarkoitus on, että kaikki kunnan vuokrataloyhtiön uudet asunnot rakennetaan esteettömiksi ja vanhoja muutetaan sellaisiksi.

Janakkalan kunta ei pysty tarjoamaan pitkäaikaisia, päivittäisiä kotihoidon palveluja vanhuksille kauas Turengin ja Tervakosken ulkopuolelle nykyisillä kotihoidon resursseilla. Jos ikäihmisen kunto heikkenee niin, ettei hän pärjää omin avuin tai omaisten tukemana haja-asutusalueella, on edessä muutto taajamaan.

Eija Kangasmaa huomauttaa kuitenkin, että parempi olisi muuttaa ajoissa eikä vasta sitten, kun on ihan pakko.

– Silloin ikäihminen pystyisi vielä sopeutumaan uuteen paikkaan, luomaan verkostoja ja löytämään ystäviä.

Kotihoitoa entistä harvemmalle

Kotihoidon tarjontaa kunta joutuu kiristämään, koska rahat eivät muuten riitä, kun vanhusten määrä kasvaa. Kotihoitoa kohdennetaan niille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua paljon.

– Vähennämme säännöllisen kotihoidon asiakasmäärää tiukentamalla hoidon saannin edellytyksiä. Kaikki kunnat joutuvat tekemään näin, Kangasmaa sanoo.

Janakkalassa uusista kriteereistä päätetään tämän kevään aikana.

Hyvinvoiva ikäihminen -suunnitelma on syntynyt poikkihallinnollisen työryhmän ja poliitikkojen yhteistyönä ja se on jo käsitelty perusturvalautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Suunnitelma menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi. (HäSa)