Kanta-Häme

Hyvinkäälle nousee uusi sairaalarakennus

Hyvinkään kaupunki rakentaa yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kanssa 64 miljoonan euron hintaisen sairaalarakennuksen Sairaalanmäelle. Jo tänä keväänä mäelle alkaa pysäköintitalon rakentaminen. Uuden sairaalan valmistuttua, myös nykyinen 40 vuotta vanha sairaalarakennus peruskorjataan.

Kun rakennus vuonna 2018 otetaan käyttöön, sairaalassa toimivat Husin lasten vuodeosasto ja poliklinikka, alueellinen nuorisopsykiatria, aikuispsykiatrian päiväosasto, yleissairaalapsykiatrian sekä mielialahäiriöpoliklinikat.

hyvinkään kaupunki keskittää rakennukseen kaikki terveyskeskusvuodeosastonsa, kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä tehostettua kotihoitoa.

Potilas saa kaiken tarvitsemansa tutkimukset ja hoidon Sairaalanmäeltä. Perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon välillä ei näy rajoja.

Nykyisen sairaalarakennuksen peruskorjauksen ajaksi Hyvinkään kaupunki vuokraa vuonna 2001 valmistuneen terveyskeskussairaalan kaksi vuodeosastoa väistötiloiksi. (HäSa)