Kanta-Häme

Hyvinvointikeskusta suunnitellaan päiväkodin tontille

Lammille kaavaillun vanhusten hyvinvointikeskuksen hankesuunnittelu pitäisi käynnistää mahdollisimman nopeasti. Ajatuksena on, että Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiö tarttuisi toimeen yhdessä kaupungin edustajien kanssa.

Hyvinvointikeskus on tarkoitus rakentaa Lammin keskustaan entiselle päiväkodin tontille Isolukkarintielle.

– Siinä vieressä on Lammin virastotalo, jossa on omistusasuntoja ja liiketiloja. Osa hyvinvointikeskuksen toiminnoista voisi sijoittua virastotaloon, sanoo Hämeenlinnan ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö Leena Harjula.

Hämeenlinnan ikäihmisten lautakunta käsittelee Lammin hyvinvointikeskuksen suunnittelutilannetta kokouksessaan torstaina.

Tavoitteena on, että asuntosäätiö käynnistäisi hyvinvointikeskuksen hankesuunnittelun tilaohjelmineen niin, että rahoitushakemus Valtion asuntorahastolle ehtisi vielä tämän vuoden hakuun.

Iittalan mallia hyödynnetään

Lautakunta on jo aiemmin linjannut, että Lammin keskustaan rakennetaan 50-56 asuntoa ympärivuorokautisen hoivan tarvitsijoille. Kokonaisuus korvaa Lammin vanhainkodin ja Naskalin asumisyksikön paikat.

Päiväkodin tontti muodostuu kolmesta tilasta, joiden pinta-ala on yhteensä hieman yli 5 200 neliömetriä. Tontin rakennustehokkuus on nyt 0.3, mutta se on mahdollista nostaa esimerkiksi 0.5:een. Tällöin tontin rakennusoikeus olisi 2 600 kerrosneliötä.

Iittalaan suunnitellaan parhaillaan samantyyppistä ikäihmisten hyvinvointikeskusta, jonka 50 asunnon huoneistoala on 2 360 neliötä.

– Iittalan konseptia varmasti hyödynnetään Lammin kokonaisuuden suunnittelussa. Asumisfilosofia on molemmissa sama eli asuminen ja monenlaiset palvelut tuodaan samaan kokonaisuuteen, Leena Harjula sanoo.

Remontointi tulisi kalliimmaksi

Hanketta on esitelty Lammilla kahdessa yleisötilaisuudessa, ja vastaanotto on molemmilla kerroilla ollut sangen kriittinen. Osallistujat ovat olleet huolissaan muun muassa siitä, riittääkö suunnitellun kaltainen asumisyksikkö korvaamaan poistuvat vanhainkotipaikat.

Lisäksi moni Lammilla olisi toivonut, että Lammin vanhainkodin ja jo suljetun sairaalan tilat olisi remontoitu uudisrakentamisen sijaan.

Asiaa selvittäneen työryhmän mukaan saneeraaminen tulisi selvästi uudisrakentamista kalliimmaksi jo pelkästään sen takia, että saneerattuihin tiloihin tarvitaan henkilökuntaa enemmän kuin ajanmukaiseen uuteen yksikköön. 11 työntekijän lisäys kasvattaisi käyttömenoja 440 000 eurolla vuodessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksen Lammin vanhainkodin tiloihin kesällä. Sen perusteella avi kiirehtii uuden yksikön toteuttamista, sillä vanhainkodin tilat eivät täytä nykyvaatimuksia.

Vanhainkodissa ei myöskään ole automaattista palosammutusjärjestelmää. Pelastusviranomainen on edellyttänyt poistumisturvallisuusselvityksen päivittämistä ja selvitystä paloturvallisuuden parantamisesta vanhainkodissa. (HäSa)