Kanta-Häme

Iittalan kulmille räjähdevarasto

Kaupunginhallitus ei puolla pysyvää sijoittumislupaa räjähdevaraston sijoittamiseksi Iittalan koillispuolelle.

Sen sijaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle annetussa lausunnossa esitetään, että Metarno oy:lle voitaisiin myöntää määräaikainen, esimerkiksi 15 vuoden lupa.

Yhtiö tavoittelee pysyvää louhintaräjähteiden varastoa Iittalan Kannilaan. Suunnitelmissa on varastoida kahdessa kontissa kummassakin enintään 870 kiloa räjähteitä ja erillisessä kontissa enintään 30 000 räjäytysnallia.

Suunnitellulta paikalta on 230 metriä lähimpään asuinrakennukseen. Moottoritielle on matkaa 380 metriä.

Aiottu varasto jää jonkin verran ulkopuolelle alueesta, jolla parhaillaan valmistellaan Iittalan kaavarunkoa.

Maankäytön suunnitteluyksikkö on esittänyt, että varastolle myönnettäisiin vain määräaikainen lupa, koska pidemmän ajan kuluessa myös moottoritien itäpuolella oleviin alueisiin saattaa kohdistua muutostarpeita.

Muuta huomauttamista Hämeenlinnan kaupunginhallituksella ei ollut Metarno oy:n sijoituslupaan. (HäSa)

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic