Kanta-Häme Hämeenlinna

Iittalan lasitehdas hakee päästöilleen poikkeuslupaa

Kansainvälisesti pienen, mutta monipuolisen Iittalan lasitehtaan tarpeisiin ei ole saatavilla päästövähennyksiin soveltuvaa tekniikkaa.
Iittalan lasitehtaalla toimii kaksi erilaista valmistuslinjaa: suupuhalluslinja ja konelinja, joissa molemmissa käytetään useita erilaisia valmistustekniikoita. Kuva: markku tanni
Iittalan lasitehtaalla toimii kaksi erilaista valmistuslinjaa: suupuhalluslinja ja konelinja, joissa molemmissa käytetään useita erilaisia valmistustekniikoita. Kuva: markku tanni

Iittalan lasitehtaan typenoksidien ja hiukkaspäästöjen määrät ylittävät EU-direktiivin raja-arvot. Fiskars hakee tehtaan ympäristölupaan väljennystä, joka mahdollistaa edelleen ylitykset.

Poikkeusta haetaan jo toistamiseen, sillä Vaasan hallinto-oikeus kumosi Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan viime lokakuussa ja palautti ympäristöluvan uudelleen valmisteltavaksi.

Viime vuonna myönnetystä luvasta tehtiin kolme valitusta hallinto-oikeudelle. Päätös kumottiin nimenomaan päästöylitysten perusteella, jolloin ympäristöön kantautuvasta melusta tai toiminnan vaikutuksesta Äimäjärven veden laatuun tehtyjä valituksia ei käsitelty erikseen.

Parannuksia tehty

Iittalan lasitehtaan johtaja Heikki Väänänen vastasi sähköpostitse lupahakemuksen tarkennuksia koskeviin Hämeen Sanomien kysymyksiin.

Sähköpostiviestissä hän kertoo: ”Iittalan lasitehtaalla on ollut koko ajan voimassa oleva ympäristölupa. Aluehallintovirasto on pyytänyt lasitehtaalta lisätietoja lupahakemukseen liittyen.”

”Etsimme jatkuvasti tehtaalle sopivia teknologioita ja kokeilemme eri vaihtoehtoja. Pienennämme tehtaan päästöjä monella tapaa, esimerkiksi lasimassaa uudistamalla. Tehtaan päästöt ovat viime vuosien aikana selvästi pienentyneet ja tavoitteena on jatkaa tätä työtä edelleen.”

Lisäksi olemme muun muassa kehittäneet uudenlaista, entistä turvallisempaa lasimassaa, investoineet lasinkierrätykseen ja valmistaneet 100-prosenttisesta kierrätyslasista valmistettuja tuotteita.”

15 tonnin ylitykset

Hallinto-oikeus edellytti selvitystä siitä, kuinka millaiset kustannukset uudesta teknologiasta aiheutuisivat yhtiölle ja kuinka paljon se vähentäisi ympäristöhaittoja.

Nyt nähtävillä oleva tarkennettu ympäristölupahakemus sisältää vertailun.

Iittalan lasi toteaa hakemuksessaan, ettei tällä hetkellä ole sellaista tekniikkaa, jolla Iittalan tehtaalla päästäisiin typenoksidipäästöissä direktiivien edellyttämien arvojen tasolle.

Tehtaalla on hakemuksen mukaan runsaasti suunnitelmia tulevaisuuden varalle liittyen sulatustekniikkaan ja raaka-aineisiin. Onnistuessaan nämä auttaisivat vähentämään typenoksidipäästöjä direktiivien raja-arvojen alapuolelle.

Suunnitelmat ovat kuitenkin vasta suunnittelu- tai pilotointivaiheessa, joten Iittalan lasin on vaikea arvioida niiden vaikutusta.

Iittalan lasi ilmoittaa vuotuisten typenoksidipäästöjensä jäävän alle 50 tonniin vuodessa. Määrä ylittää raja-arvon 15 tonnilla.

Hintalappu 2,65 miljoonaa

Täydennetyssä hakemuksessaan Iittalan lasi esittää yhdeksi vaihtoehdoksi toisen sulatusuuninsa muuttamista sähkösulatusuuniksi. Muutoksesta aiheutuisivat 2,65 miljoonan euron kustannukset. Vuotuiset käyttökustannukset kasvaisivat 0,3 miljoonalla eurolla.

Sähköuunin käyttöön siirtymisen epäillään voivan nostaa ympäristölle aiheutuvaa haittaa, kun prosessissa joudutaan käyttämään nykyistä enemmän kemikaaleja.

Tarkkailua vaaditaan

Hämeenlinnan kaupunki edellytti viime vuonna Vaasan hallinto-oikeudella antamassaan lausunnossa aiempaa säännöllisempää päästötasojen mittausta ja seurantaa.

Kaupungin lausunnossa todetaan, että ympäristönsuojeluviranomainen pitää tarpeellisena, että vuotuisten typenoksidien, hiilimonoksidin ja hiukkasten tarkkailun lisäksi seurattaisiin myös rikkioksidin, kloorivedyn ja vetyfluoridin pitoisuuksia vuosittain.

Nyt hakemuksessa todetaan savukaasupäästöjä ja prosessivesiä mitattavan vuosittain.

Yhtiö teetti kesäkuussa Iittalan tehtaan alueella ja lähiympäristössä uuden meluselvityksen. Tehtaan aiheuttama melu ei ylitä sallittuja raja-arvoja lähinaapurien pihapiirissä.

Muistutusten jättöaika Firskars Finland Oy:n, Iittalan Lasin ympäristölupahakemukseen päättyy 14. elokuuta. HäSa

Iittalan Lasi

P.M. Abrahamsson perusti 1881.

Karhula–Iittala syntyi, kun A.Ahlström osti tehtaan vuonna 1917.

Iittala–Nuutajärvi, kun tehdas siirtyi Wärtsilän omistukseen 1987.

Omistajaksi Hackman 1990.

Itsenäinen Iittala Oy 2003.

Fiskarsin tytäryhtiöksi 2007.