Kanta-Häme Hämeenlinna

Iittalan rengasmonttujupakan outo kierre: Yrittäjän mukaan renkaiden tuonti on taas sallittua, kaupungin mukaan kiellettyä

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtaja Juha Lahti: Kaupungin näkemys ei ole muuttunut, eli monttua pitäisi täyttää pääasiassa rengasrouheella. Koepengertä ei ole vielä hyväksytty, eivätkä yrittäjän vastaukset selvityspyyntöön tyydytä viranomaista.
Saviniemen monttuun on tehty koepengertä. Hämeenlinnan kaupunki tekee paikalle seuraavan tarkastuskäynnin ensi viikon aikana. Kuva: Esko Tuovinen
Saviniemen monttuun on tehty koepengertä. Hämeenlinnan kaupunki tekee paikalle seuraavan tarkastuskäynnin ensi viikon aikana. Kuva: Esko Tuovinen

Epäselvyydet Iittalan Saviniemen rengasmontun ympärillä jatkuvat. Kiisteltyä maisemointiurakkaa toteuttavan yrittäjän mukaan kokonaisten renkaiden tuonti vanhan louhoksen täytteeksi on taas sallittua. Hämeenlinnan kaupungin mukaan siihen ei ole annettu lupaa.

– Teen siellä ympäristöviranomaisen vaatimia toimenpiteitä ja saan tällä hetkellä ottaa renkaita vastaan, Ykkösmaton yrittäjä Jouni Rautalin sanoo.

Yrittäjän mukaan rengastuonnin väliaikainen kielto päättyi 23. kesäkuuta, johon mennessä hänen oli rakennettava koepenger ja toimitettava kaupungille muun muassa rengasjätteen kerrospaksuuteen liittyviä mittaustuloksia.

– Koepenger on tehty. Teen sinne aika paljon muitakin muutoksia, tärkeimpänä putket, joiden avulla kaupunki pystyy valvomaan rakennekerrosvahvuutta työn edetessä.

– Sinne täytyy ottaa myös paljon maata. Esimerkiksi tällä viikolla sinne on ajettu maata yli 20 kuormaa, Rautalin kertoo.

Ympäristöjohtaja: Kielto on voimassa, selvittely jatkuu

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöjohtaja Juha Lahti kiistää, että kaupunki olisi kumonnut kesäkuun alussa antamansa vastaanottokiellon.

– Tilanne on sama kuin aiemminkin, eli kielto on voimassa ja asioiden selvittely jatkuu. Koepengertä ei ole hyväksytty.

Lahden mukaan yrittäjä toimitti määräaikaan mennessä vastauksensa kaupungin selvityspyyntöön mutta sen sisältö ei tyydytä viranomaista.

– Siihenkin palataan ensi viikolla paikan päällä seuraavan tarkastuskäynnin yhteydessä. Sen jälkeen mietitään mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Yrittäjä: ”Mitään en ole tehnyt luvan vastaisesti”

Peruskiista koskee maisemointitapaa: yrittäjän mielestä monttua saa ja pitää täyttää kokonaisilla renkailla, kaupungin mielestä pääasiassa rengasrouheella. Kumpikaan osapuoli ei ole muuttamassa mieltään.

– Tulee sinne varmaan tulevaisuudessa myös leikattuja renkaita ja mahdollisesti jonkin verran rengasrouhettakin, mutta siitä en pysty sanomaan vielä mitään varmaa. En minä sitä rouhetta siellä rupea tekemään, se ei olisi taloudellisesti järkevää, yrittäjä Rautalin sanoo.

– Haluan painottaa, että mitään en ole tehnyt luvan vastaisesti.

Ykkösmaton yrittäjä kertoo järjestävänsä monttuun välineitä, joilla kaupunki pystyy valvomaan rengaskerrosten paksuutta. Kuva: Esko Tuovinen

Ympäristöluvassa ei määritellä osuuksia

Erimielisyys juontuu ympäristöluvan muotoilun epätarkkuudesta.

Kaupungin eli ympäristöjohtaja Lahden vuonna 2018 myöntämän luvan mukaan Ykkösmatto saa maisemoida Saviniemen monttua rengasjätteellä. Lupapäätöksessä puhutaan ”vastaanotettavista renkaista, rengasmurskasta ja räjäytysmatoista”.

Ykkösmaton lupahakemuksessa todettiin, että ”maisemoinnin täytöissä on aikomuksena hyödyntää uusiokäyttömateriaalia, tässä tapauksessa ainakin kokonaisia renkaita, louhintamattoja ja rengasrouhetta”.

– Kokonaisten renkaiden, rengasrouheen ja räjäytysmattojen suhdetta ei ole määritelty. Siitä täytyy vain tehdä turvallinen rakenne, ja sitä varten siinä on ollut suunnittelija, Rautalin sanoo.

Lahti: ”Pidimme sitä itsestäänselvyytenä”

Ympäristöjohtaja Lahti toteaa ympäristöviranomaisen lähteneen alusta asti siitä, että monttua maisemoidaan etupäässä rouheella.

– Pidimme sitä itsestäänselvyytenä. Liian itsestäänselvyytenä, hän harmittelee.

Lahden mukaan rakenne jää hatarammaksi ja joustavammaksi, jos monttuun upotetaan rouheen sijaan kokonaisia renkaita.

– Lupaehdoissa ei tosiaan ole sanottu mitään suhteista, mutta hakemuksen suunnitelmassa massamäärät oli laskettu rouheena, hän sanoo.

Ympäristöjohtaja myöntää, että jälkikäteen ajatellen lupaehdot olisi pitänyt laatia tältä osin tarkemmin. Hänen mukaansa niitä on tarvittaessa mahdollista selventää jälkikäteen.

– Viranomainen on myös se taho, joka tulkitsee lupaehtoja, muttei tietenkään mielivaltaisesti, Lahti huomauttaa.

Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen ely-keskuksen tarkastuskäynnin pohjalta tehdyssä, 1. kesäkuuta päivätyssä tarkastusmuistiossa vain todetaan, että valvontaviranomaisella ja toiminnanharjoittajalla on ”erilainen näkemys ympäristöluvan mukaisen maisemoinnin toteutuksesta”.

Tulkintaeroja myös kerrospaksuuden rajoista

Yrittäjä ja kaupunki tulkitsevat eri tavoin myös rengaskasojen paksuutta koskevia vaatimuksia.

Rautalinin mukaan vajaan neljän metrin kerros ei ole liian paksu vaan sallittua matalampi, sillä se alittaa InfraRYLin (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) ohjeellisen mitan.

– Suunnitelmakuvassa penkka on kolme metriä, mutta sehän ei tarkoita, että meidän täytyisi vetää se juuri kolmemetrisenä, hän sanoo.

Ympäristöjohtaja Lahden mukaan lupa on myönnetty nimenomaan kyseiselle suunnitelmalle, jota tulee näin ollen noudattaa myös kerrospaksuuden osalta. HÄSA

Kiistaa maisemointitavasta

Räjäytysmattoyritys Ykkösmatto maisemoi Iittalan Saviniemessä sijaitsevaa I-Murskeen vanhaa louhintamonttua käytetyillä renkailla.

Hämeenlinnan kaupunki myönsi toimintaan ympäristöluvan v. 2018.

Raskaan kaluston renkaita on tuotu monttuun Virosta ja Suomesta.

Yrittäjä ja kaupunki ovat kiistelleet siitä, edellyttävätkö lupaehdot, että monttua täytetään kokonaisten renkaiden sijaan pääasiassa rengasrouheella.

Yrittäjä on maisemoinut louhosta kaupungin tahdon vastaisesti kokonaisilla renkailla.

Toukokuussa renkaiden tuonti monttuun ”keskeytettiin toistaiseksi” kaupungin ja yrittäjän yhteisellä sopimuksella.

Virallisen kiellon kaupunki antoi kesäkuun alussa.

Lue myös: Iittalan rengasmontulle on rakennettava koepenger ennen kuin jatkoluvasta voidaan päättää (10.6.)

Lue myös: Iittalan rengasmontun täyttäminen keskeytettiin toistaiseksi – Kaupungin ja yrittäjän erimielisyyteen haetaan ratkaisua (22.5.)

Lue myös: Valtavat rengasröykkiöt närästävät Iittalassa – Yrittäjä, kaupunki ja naapurit eri linjoilla maisemoinnin periaatteista (15.5.)

Päivän lehti

8.8.2020