fbpx
Kanta-Häme Hämeenlinna

Ikääntyville älykkäitä asuinympäristöjä Hamkin johtamassa hankkeessa

Osiris-hankkeessa yhdistetään kantahämäläisiä ja kansainvälisiä innovaatiotoimijoita.
Hamkissa toteutetussa työpajassa professori Fernando F. Ferreira rohkaisi alueemme asiantuntijoita katsomaan älykkään asuinympäristön suunnittelua aivan uusista näkökulmista. Kuva: Marina Weck
Hamkissa toteutetussa työpajassa professori Fernando F. Ferreira rohkaisi alueemme asiantuntijoita katsomaan älykkään asuinympäristön suunnittelua aivan uusista näkökulmista. Kuva: Marina Weck

Hämeen ammattikorkeakoulu johtaa EU-rahoitteista Interreg BSR Osiris -hankketta, jonka päätavoitteena on edistää senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella.

Suomessa hankkeen fokuksena on ikäihmisten tarpeita tunnistavien älykkäiden asuinympäristöjen kehittäminen. Siksi maakuntaan ollaan luomassa uudenlaista innovaatioympäristöä, joka parantaa innovaatiotoimijoiden valmiuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä digitalisaatiota hyödyntäen ja auttaa heitä viemään ne markkinoille.

– Tällä hetkellä kartoitamme kaikki seudun toimijat, joiden intresseissä on lähteä mukaan kehittämään älykkäitä, pitkään kotona asumista mahdollistavia asuinympäristöjä, kertoo projektipäällikkö Marina Weck HAMK Smart -tutkimusyksiköstä.

Hankkeen aikana luodaan innovaatioekosysteemit Itämeren alueelle sekä virtuaalialusta, joka tukee ylikansallista yhteistyötä.

Virtuaalialustan avulla eri toimijat löytävät paitsi uudet ideat ja toisensa, myös rahoittajat, jotta ideoita saadaan toteutusasteelle.

Ikääntyvät kasvava, potentiaalinen asiakaskunta

Senioritalous pitää sisällään varsin mittavan, potentiaalisen asiakaskunnan.

Euroopan yli 50-vuotiaat ovat jo maailman kolmanneksi suurin asiakasryhmä Yhdysvaltain ja Kiinan talouksien jälkeen.

Yli 64-vuotiaiden osuus kasvaa Suomessa jatkuvasti, ja Kanta-Hämeessä ryhmän osuuden ennustetaan kaavan yli 26 prosenttiin väestöstä vuoteen 2021 mennessä.

Kolmannen sektorin eläkeläisjärjestöt ovatkin vahvasti mukana kaikissa hankkeen työvaiheissa, erityisesti ikäihmisten tarpeita huomioivien palveluiden ja tuotteiden ideoinnissa.

Senioreilta itseltään paljon ideoita

Riihimäen tilat ja kehitys oy:n projektipäällikkö Leena Lemola ollut vetämässä lukuisia senioritalouden työpajoja. Niissä on syntynyt yli 50 ideaa.

Seniorit ovat toivoneen muun muassa monen sukupolven yhteisasumisratkaisuja sekä osuuskuntamuotoista rahoitusta asumiseen. Älylaitteita haluttaisiin hyödyntää esimerkiksi sosiaalisilla virtuaaliseinillä, muistia tukevilla apulaitteilla, terveydentilaa valvovilla mittareilla, robottilemmikeillä ja asioinnissa auttavilla roboautoilla.

Lisäksi seniorit kaipaavat palveluna muun muassa henkistä ja käytännön apua eläköitymisen hetkellä sekä vakuutusta, josta olisi turvaa palvelukotiin siirtymisen yhteydessä.

Rahoittajia kartoitetaan

Vuoden päästä keväällä Riihimäellä on tarkoitus järjestää Slush-tapahtuman tyylinen, älykkääseen, ikäystävälliseen asumiseen keskittyvä Silver Mining -tapahtuma, jossa yritykset ja rahoittajat voisivat kohdata toisiaan asiantuntijaluentojen lomassa.

Nyt hankkeen pääpaino on mahdollisten rahoittajien identifioimisessa yrittäjille tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen. Rahoitusta haetaan niin EU:lta, valtiolta, pankeilta, “business-enkeleiltä” kuin joukkorahoituksesta.

Globaali koronatilanne on vaikuttanut hankkeen eteenpäin viemiseen. Tapahtumia ja tilaisuuksia on jouduttu viemään osittain verkkoon. HÄSA

Osiris-hanke

EU:n Interreg BSR -ohjelman rahoittama hanke.

Päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella sekä EU:n alueella älykästä erikoistumista koskevien tutkimus- ja innovaatiostrategioiden toteuttamista.

Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima, päätoteuttajana HAMK Smart -tutkimusyksikkö.

Muut projektitoimijat Suomessa ovat Riihimäen tilat ja kehitys oy, Hämeen liitto, Hämeen Yrittäjät, Forssan Yrityskeskus ja HealthSPA ry.

Hankekonsortio koostuu 13 partneriorganisaatiosta ja 8 muusta yhteistyökumppanista, jotka edustavat viranomaisia, yrityksiä, yritysneuvontajärjestöjä, korkeakouluja, tutkimus- ja kehitysorganisaatioita Suomesta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Venäjän Pietarin alueelta.

Hankkeen budjetti noin 2,4 miljoonaa euroa.

Käynnistyi vuoden 2019 alusta ja päättyy kesällä 2021.

Menot