Kanta-Häme

Ikäihmiset tarvitsevat ruokatietoa

Perusterveydenhuollossa ei tällä hetkellä työskentele Hämeenlinnassa yhtään ravitsemusterapeuttia.

Hämeenlinnan vanhusneuvosto esittääkin, että ikäihmisten asiakasohjausyksikköön perustettaisiin ravitsemusterapeutin tai – suunnittelijan toimi.

Perusteluna on se, että iäkkäät ihmiset tarvitsevat ohjausta esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen yleistyessä.

Esimerkiksi kotihoidon piirissä olevat iäkkäät ihmiset voivat tarvita neuvoja, jotta ruoka on riittävää ja monipuolista.

Ikäihmisten lautakunta on samoilla linjoilla vanhusneuvoston kanssa. Se toteaa, että valtakunnallisten suositusten mukaan perusterveydenhuollossa pitäisi olla yksi ravitsemusterapeutti 30 000 asukasta kohti.

Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa heitä pitäisi siis olla vähintään kaksi.

Sairaanhoitopiirissä on yksi ravitsemusterapeutti, joka palvelee 175 000 asukasta.

Nyt ravitsemusterapeutin työpanos kuluu lähinnä sairauksien hoitoon. Ennaltaehkäisevään työhön ei ole ollut mahdollisuuksia.

Tällä erää ikäihmisten lautakunta kirjaa vanhusneuvoston esityksen tiedoksi, mutta lupaa palata asiaan, kun ensi vuoden budjettia valmistellaan. (HäSa)