Kanta-Häme

Ikäihmiset yhä palveluihin keskimäärin tyytyväisiä

Ensimmäistä kertaa kaupunki julkistaa yksikkökohtaiset tulokset ikäihmisten asiakastyytyväisyyskyselystä. Tulosten perusteella esimerkiksi asumispalveluissa on hyvinä pidettyjä yksikköjä niin kaupungin omissa kuin yksityisillä palveluntuottajillakin.

Sama koskee myös keskiarvon alle jääviä yksikköjä. Sinänsä heikoimmin menestyneiden yksikköjenkään arvosanat eivät ole kovin heikkoja.

Keskimäärin asiakkaat tai heidän läheisensä antavat asumispalvelujen arvosanaksi 4,1, kun maksimi on 5.

Myös kotihoitoa ja sen yksiköitä on arvioitu. Eri kriteerein arvioiden keskiarvoksi tulee 4,26.

Hämeenlinna on tehnyt vertailukelpoisia asiakaskyselyjä vanhusten palveluista vuodesta 2012 lähtien. Tilaajajohtaja Jukka Lindberg korostaa, että asiakaspalautteen mittaaminen on tärkeätä, kun käytössä on monituottajamalli.

– Tavoitteena on tuottaa palvelut tehokkaasti laadukkaasti ja vaikuttavasti. Todella tärkeää on, että meillä on kattava käsitys laadusta, ettei se perustu vain yksittäisiin palautteisiin.

Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok.) muistuttaa, että palautteella on vaikutusta.

– Sen perustella on tehty korjausliikkeitä esimerkiksi Myllymäen-Kaurialan kotihoidossa.

Asiakaspalautteella pitäisi olla vaikutusta palvelujen laatuun, sillä se on yksi tekijä, joka vaikuttaa tuottajien bonuksiin tai sanktioihin.

Palvelusopimuksissa määritellään mm. asiakastyytyväisyyden tavoitetaso. Jos palveluntuottaja ei yllä siihen, aiheutuu rahallinen sanktio. Vastaavaa järjestelmää ei ole kovin monessa kunnassa.

Tilaajapäällikkö Leena Harjulan mukaan viime vuonna kolme palveluntuottajaa sai bonuksia ja neljä sai sanktiomaksun.

Vuosittain toistuvan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset eivät poikkea kovin paljon viimevuotisesta. Asumispalveluissa on menty hiukan alaspäin. Kaikkien kriteerien keskiarvo oli viime vuoden lopulla toteutetussa kyselyssä 4,10 ja vuotta aikaisemmin 4,16.

Kotihoidossa tulos parani saman verran. Vuoden 2014 keskiarvo oli 4,26 ja vuotta aikaisemmin 4,20.

Asumispalveluissa ystävällinen henkilökunta, siisti asuinympäristö ja oman huone saavat yleisesti hyviä arvosanoja.

Tiedonkulusta tulee heikompia arvosanoja. Tietoa kaivataan järjestettävästä ohjelmasta ja omasta hoidosta. Lisäksi tiedonkulku omaisten ja henkilökunnan välillä tökkii. Ulkoilu on ikuisuuskysymys.

Myös kotihoidossa työntekijät koetaan luotettaviksi ja palvelu on ystävällistä. Asiakkaan tarpeet huomioidaan hoidossa ja yhteistyö omahoitajan kanssa on sujuvaa.

Miinusta tulee yhä siitä, ettei työntekijöillä ole riittävästi aikaa – ja tiedonkulusta.

Asumispalveluissa on noin 800 asiakasta, joista 500 vastasi ainakin osaan kyselystä joko itse tai avustettuna. Kotihoidon kyselyyn vastasi noin puolet asiakkaista eli 349 henkilöä.

Tulokset tulevat julki kaupungin verkkosivuilla. HäSa

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic