Kanta-Häme

"Ilahduttavan rikasta kulttuuria"

Ylitsevuotavaa, monipuolista, kattavaa… Tällaisilla sanavalinnoilla elämänlaatulautakunnan jäsenet sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat kommentoivat, kun kysyimme millainen kulttuuritarjonta päättäjien mielestä Hämeenlinnassa on.
 
Kyselyyn vastasi lautakunnan 11 jäsenestä yhdeksän. Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki vastasivat kyselyyn. 
 
Kirjastot ovat itsestäänselvyys
Päättäjiltä erityismainintoja kaupungin kulttuurin monipuolisesta tarjonnasta saavat lastenkulttuuri ja Sibelius Celebrationsin järjestämät kulttuuririennot sekä Verkatehtaan viihdekonsertit. 
 
Kirjastopalveluiden tärkeydestä puhuu vain kaksi lautakunnan jäsentä, vaikka kirjastopalvelut nousevat yleensä asukaskyselyissä korkealle arvosanalle.
 
Moni päättäjä pohtii myös sitä, että on hienoa, että kulttuuritapahtumia järjestävät niin kaupalliset tahot kuin kolmas sektori, mutta myös kaupunki itse. 
 
– Valitettavasti kaupungin talouden asema ei mahdollista mittavampaa panostamista kulttuuripalveluihin, mutta toisaalta pidän tärkeänä, että alan toimijat joutuvat kiinnittämään huomiota itse omaan talouteensa. Kunhan ei sorruta samanlaiseen roskaan kuin tv-tarjonnan Ponsset (Posse), kirjoittaa Teppo Turja (kd.)
 
Mielenruokaa kaikille
Päättäjät kokevat, että monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupungin vetovoimatekijä.
 
– Se lisää kaupungin viihtyvyyttä ja saattaa olla yksi peruste asuinpaikkaa valittaessa, sanoo Kirsti Suoranta (sd.).
 
Kari M. Räntilä (kok.) taas sanoo kulttuuritarjonnan luovan imagoa kaupungille.
 
– Kulttuuritapahtumista löytyy yhteisöllisyyttä ja monenlaista mielenruokaa, muotoilee Ranjith Kumar Prabhakaran (sd.).
 
Riikka Helenius (kesk.) näkee, että kulttuuri vahvistaa luovuttaa ja suvaitsevaisuutta.
 
– Osallisuus kulttuuriin sen luojana sekä käyttäjänä kuuluu jokaiselle.
 
Ei vain kävijöitä vaan myös tekijöitä
Missä kulttuuririennossa päättäjät sitten käyvät?
 
Kirjo on laaja, mutta suurin osa on viimeiseksi käynyt Hämeenlinnan teatterissa ja viihdekonserteissa Verkatehtaalla tai Elenia-areenassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että päättäjien maku olisi samanlainen. Yksi myöntää pitävänsä konservatiivisesta kulttuuritarjonnasta. 
 
Päättäjistä muun muassa Riikka Helenius (kesk.) on aktiivisesti itse järjestämässä historiaan liittyviä kulttuuritapahtumia. Teppo Turja (kd.) on perustanut museon Tampereelle. (HäSa)