Kanta-Häme

Ilkka Teerijoki kertoo vanhasta Hämeenlinnasta

1940–60-lukujen Hämeenlinna tulee tutuksi Hämeenlinna-seuran kotiseutuluentojen sarjassa. Tiistaina 25.9. alkavan sarjan luennoitsijana on dosentti Ilkka Teerijoki, joka kirjoittaa parhaillaan uutta Hämeenlinnan historiateosta.

Ensimmäisen luennon aiheena on Hämeenlinnan kasvu ja rakentaminen 1940–50-lukujen vaihteessa, jolloin kaupungin väkiluku lisääntyi huimasti. Samaan aikaan keskustan puutalot kävivät yhä huonokuntoisemmiksi.

Seurauksena oli paha asuntopula, jota lievitettiin rakentamalla kiivaasti niin keskustassa kuin sen ympäristössäkin.

Toisella luennolla 15.10. tarkastellaan maailmansodan päättymisen jälkeistä murrosta, joka vaikutti kaikilla elämän aloilla. Esimerkiksi uusia ammattikuntia syntyi ja monet entiset menettivät merkitystään.

Myös naisten työssäkäynti lisääntyi, ja siitä seurasi paineita päivähoitojärjestelmän kehittämiseen.

Marraskuun luennolla 5.11. aiheena on Hämeenlinna liikenteen solmukohtana ja koulukaupunkina. Yhteiskunnan kehitys vaati yhä parempia kulkuyhteyksiä ja tietoliikennettä. Suurten ikäluokkien kasvu puolestaan aiheutti ylisuuria opetusryhmiä kouluissa. Muitakin ongelmia ja kehitystarpeita ilmeni vuorollaan niin kansa-, oppi- kuin ammattikouluissa.

Sarja päättyy 3.12. esitelmään Hämeenlinnasta urheilu- ja kulttuurikaupunkina. 1950-luvun alku oli jääkiekkomenestyksineen ja olympialaisineen hämeenlinnalaisen urheilun kulta-aikaa, joka liikutti tuhansia katsojia.

Hämeenlinna-seura järjestää luentosarjan yhdessä kaupunginkirjaston kanssa. Esityksiä elävöittää kuvamateriaali.

Tilaisuudet pidetään Hämeenlinnan kaupunginkirjaston musiikkisalissa kello 18. Puolentoista tunnin esitelmän jälkeen on mahdollisuus keskusteluun. (HäSa)

Päivän lehti

29.1.2020