Kanta-Häme

Ilkkala johtaa seutuneuvotteluja

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan yhteisiä seutuneuvotteluja ryhtyy seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana johtamaan Kari Ilkkala (ps.).

Varapuheenjohtajiksi valittiin Kalevi Ilmarinen (sd.) Janakkalasta ja Hellevi Luopajärvi (sd.) Hattulasta.

Sihteerinä toimii kehitysjohtaja Tarja Majuri ja hänen varahenkilönään tietohallintojohtaja Riku Moisio, molemmat Hämeenlinnasta.

Seutuneuvottelukunta valitsi myös konsultin vetämään kunta- ja palvelurakenneneuvotteluja. Konsulttina toimiia FCG Konsultointi oy. Sieltä tulee neuvotteluihin oma tiiminsä, jonka vetäjänä toimii Jarkko Majava.

Konsulttipäätös käsitellään vielä seudun kunnissa erikseen, mutta puheenjohtaja Ilkkala odottaa, että päätökset tehdään nopeasti.

– Tavoitteena on, että neuvottelukunnalla olisi jo seuraavassa kokouksessaan tammikuun lopulla edessään joitain tuloksia työryhmätyöskentelystä .

Tarkoitus on, että hallintoaluekohtaiset virkamiestyöryhmät aloittavat työnsä mahdollisimman nopeasti. Tammikuussa työn pitäisi olla jo täydessä käynnissä. (HäSa)