Kanta-Häme

Ilveskodin tavoitteena päästä mukaan toimivien kuntoutuspolkujen kehittämiseen

– Hämeenlinnan kaupungin ja Ilveskodin yhteistyö toimii jo nyt, mutta tässä vaiheessa tuntuu aiheelliselta tuoda esiin erikoisosaamistamme, koska uskomme yhteistyön kehittämisestä koituvan kaupungille taloudellistakin hyötyä ja päätösten aika on käsillä, Ilveskodin johtaja Liisa Lähteenmäki sanoo.

Ilveskodin tavoitteeksi hän kiteyttää pyrkimyksen olla tulevaisuudessa aktiivisesti mukana toimivien kuntoutuspolkujen kehittämisessä Kanta-Hämeessä.

Hämeenlinnassa vuodesta 1991 sotainvalideja ja veteraaneja sekä heidän puolisoitaan hoitanut ja kuntouttanut Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön Ilveskoti on muiden veljeskotien tapaan yhdistymässä muuhun terveydenhuoltoon, kun nykyinen asiakaskunta lähivuosina vähenee suuresti.

Tällä hetkellä Ilveskodin 43 hoitopaikasta 38 on vielä sotainvalidien käytössä.

Ilveskodin toiminta perustuu Valtiokonttorin sopimukseen. Tänä vuonna Valtiokonttori kilpailuttaa viimeistä kertaa sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen. Sopimus tehdään vuosille 2014 – 2017.

Sotainvalideille tarjotaan myös uutena palveluna tuettua kotona kuntoutumista. Valtiokonttorin kuntoutuksen laatuvaatimukset sitovat sopimuskumppaneita.

Tilaaja-tuottaja-mallia mahdollista toteuttaa

Ilveskodissa tulevaisuuden toimintalinjana nähdään kuntoutuspalvelujen tarjoaminen Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottajamallissa sekä lähikunnille.

Kuntoutuksen kysyntä eri muodoissa ja erilaisille kuntoutettaville kasvaa jo lähitulevaisuudessa voimakkaasti ja kuntoutuksen keskeiseksi sisällöksi nousee kokonaisvaltaisuus.

– Sotainvalidi- ja veteraanikuntoutus on ollut merkittävin ikäihmisiin kohdistuva kuntoutuspanostus, joka nyt vähenee nopeasti. Tällä kuntoutuksella on ollut suuri merkitys vanhustenhuollon kokonaisuudessa. Myös asiakkaiden vaatimukset kasvavat, sillä nykyvanhukset eivät enää ole asiakkaina nöyriä ja kaikkeen tyytyväisiä, Lähteenmäki muistuttaa.

Myös omaishoitajille

Hyvänä esimerkkinä kaupungin ja Ilveskodin uusista yhteistyömuodoista Lähteenmäki pitää Ilveskodin tehtäväksi tullutta omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa kuntoutusta.

– Tuloksellinen kuntoutus ei voi koskaan olla pelkkää fysioterapiaa. Se on kaikkea, mitä toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen liittyy, myös henkisen vireyden ja sosiaalisten suhteiden huomioimista. Tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkeää on henkilökunnan moniammatillinen yhteistyö ja vahvasti kannustava asenne asiakastyössä, Ilveskodin ylilääkäri Heikki Roilas painottaa.

Hän muistuttaa, että vanhusten hyvä kuntoutus on tärkeää myös kaupungin taloudelle.

– Jos laadukasta kuntoutusta ei aloiteta ajoissa, päädytään pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Se on kallista yhteiskunnalle ja traagisen huono vaihtoehto vanhuksen elämänlaadun kannalta. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic