Kanta-Häme

Ilveslinnaan tulossa noin 90 tonttia

Ilveslinnan alueelle voidaan rakentaa noin 90 omakotitaloa ja viisi rivitaloa. Alueelle ajetaan oman liittymän kautta suoraan Turengintieltä.

Uusi kaavaehdotus oli Janakkalan teknisen lautakunnan käsiteltävänä tiistaina. Jos kaava etenee tästä eteenpäin ilman muistutuksia ja valituksia, talojen rakentaminen voisi alkaa parhaassa tapauksessa kesällä 2017.

– Kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kaava on menossa kesäkuussa, ja kunnallistekniikan rakentaminen voi alkaa syksyllä. Tällöin tontit voisi laittaa varattaviksi loppusyksystä, ja ne luovutetaan, kun kunnallistekniikka on valmis, maankäyttöinsinööri Eija Paturi kertoo.

Tulevista tonteista on hänen mukaansa jo vähän kyselty, vaikka Turengissa on kyllä tonttitarjontaa ennestäänkin.

Omakotitonttien määrää on kasvatettu aiempaan suunnitelmaan nähden noin 20:llä. Alueen katuyhteyksiä on myös muutettu, sillä aiempi luonnos kaatui niiden takia.

Aiemmassa luonnoksessa pääyhteys alueelle kulki nykyäänkin sekavan Teboilin risteyksen kautta. Uudessa esityksessä yhteys Turengintielle on uudelta Ilveslinnantieltä, joka sijaitsee noin 200 metrin päässä Teboilista länteen eli moottoritien suuntaan.

Ilveslinnantien varrella sijaitsee uuden päiväkodin tontti, ja sen eteläpuolella on tontti vanhusten tehostettua palveluasumista varten.

Alueen läpi kulkee itä-länsisuunnassa Tupsukorvanraitti. Sille on kaavassa ajoyhteysvaraus alueen länsipuolelle mahdollista tulevaa asuinaluetta varten.

Teboilin risteyksestä pääsee paitsi huoltoasemalle, myös Turengintielle, Hakoistentielle, Vähähiidentielle, Tapionkujalle ja Hiidenpelto-nimiselle tielle.

Nyt monimutkaista risteystä yksinkertaistetaan niin, että Hiidenpelto katkaistaan, ja sen varrella oleviin taloihin tulee ajo Ilveslinnantien kautta. Samalla Hiidenpelto-tien nimi muutetaan Hiidenpellontieksi. Pyöräilijöille kuitenkin mahdollistettaneen läpiajo Ilveslinnantieltä kohti Teboilin risteystä.

Myös Turengintien kevyen liikenteen väylän linjaus muuttunee tulevaisuudessa. Eija Paturi kertoo, että kaavassa väylä ei enää koukkaa lähelle huoltamoa, vaan kulkee koko ajan lähellä Turengintietä, jolloin se muuttuu turvallisemmaksi. Toteutuksen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Koululaiskuljetusten pysäkki muutetaan tulevaisuudessa turvallisempaan paikkaan. Pysäkki on nyt Teboilin risteyksessä, mutta Ilveslinnantien rakentamisen jälkeen se siirretään Ilveslinnantien ja Hiidenpellontien risteykseen.

Vähähiidentien varsi on pitkälle jo rakennettu, mutta se kuuluu kuitenkin kaavamuutosalueeseen. Tien länsipuolelle on kaavoitettu kaksi uutta omakotitonttia, vaikka osa nykyisistä asukkaista vastusti niitä.

Myös hyvän pellon ottamista asumiskäyttöön on vastustettu. HäSa