Kanta-Häme

Imetys edistää kestävää kehitystä 

Pohjoismaista imetysviikkoa vietetään tällä viikolla teemalla Imetys – Osa kestävää kehitystä. 

Viikon teema lähestyy imetystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta esitellen imetyksen monitahoista vaikutusta ympäristöön, kestävään talouteen ja ihmisten hyvinvointiin.

Äidinmaito on ravitsemuksellisesti ihanteellista ruokaa vauvalle, eikä sen tuotannosta aiheudu saasteita, kuljetustarvetta eikä jätettä. 

Imetyksen edistäminen on keino vähentää äidinmaidonkorviketeollisuuteen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä, saasteita ja vedenkulutusta. Yhden korvikejauhekilon tuottamiseen kuluu arviolta 4 000 litraa vettä.

Imettäminen vähentää vedenkulutusta ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta myös kotitalouksissa. Lisäksi äidinmaidonkorvikkeen valmistamiseen kiinteästi liittyvä lehmänmaidontuotanto kuormittaa ympäristöä esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen ja luonnonvarojen käytön muodossa.

Imettämättömyys on myös merkittävä menoerä ja perheitä eriarvoistava tekijä.

Imetystuen puute ja korvikkeiden markkinointi – muun muassa ilmaisnäytteitä jakamalla – heikentävät erityisesti kaikkein köyhimpien ja hädänalaisimpien lasten ja perheiden asemaa. 

Heille imettämättömyys tarkoittaa usein sitä, että vauva ei saa asianmukaista ravintoa lainkaan, koska turvalliset, kaupalliset äidinmaidonkorvikkeet ovat köyhien perheiden saavuttamattomissa. 

Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksen mukainen puolen vuoden täysimetys ehkäisisi vuosittain 823 000 vauvakuolemaa maailmanlaajuisesti. Rintaruokinta turvaa vauvojen ja pikkulasten terveyttä ja ravitsemusta myös luonnonkatastrofeissa ja muissa poikkeusoloissa, kun ruokahuolto ei toimi normaaliin tapaan.

Imetysviikko näkyy ympäri Suomen esimerkiksi imetyksen vertaistukijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestäminä tapahtumina ja teemapäivinä. 

Viikon päätapahtuma on Kansallisen imetyspäivän seminaari tiistaina 18.10. kello 9–16 Helsingissä, jonka yhteydessä Imetyksen tuki ry jakaa vuotuisen Imetyksen edistämisen palkinnon.

Lisätietoja
http://worldbreastfeedingweek.org/
 

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic