Kanta-Häme

Innopark ilahtui Tilan päätöksestä

Innoparkin toimitusjohtaja Mikko Koivulehto pitää Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan Tilan päätöstä positiivisena signaalina Innopark-konsernille.

Hän on tyytyväinen siihen, että Tila kiinnitti päätöksessään huomiota Pricewaterhouse Coopersin tilintarkastajien esittämään ehdottomaan kannanottoon johdannaisten oikeasta kirjaustavasta.

Tilan mukaan johdannaissopimusten arvostusperusteena voidaan käyttää markkina-arvon lisäksi myös kassavirtalaskelmaa. Sen vuoksi tilintarkastajien olisi pitänyt tuoda raportissa esiin myös johdannaissopimusten vaihtoehtoinen arvostustapa.

– Näin raportin lukijalla olisi ollut mahdollisuus muodostaa oma käsityksensä siitä, oliko Innoparkin tilinpäätös tilintarkastajien raportissa esittämillä perusteilla olennaisesti virheellinen, Tilan päätöksessä todetaan.

Koivulehto muistuttaa, että johdannaisten kirjaamistapa oli erityisraportin keskeisin moite. Raportin mukaan Innoparkin tilinpäätös oli olennaisesti virheellinen, koska siinä oli käytetty markkina-arvon sijaan pankin antamaa kassavirtalaskelmaa, joka oli sillä hetkellä 10,9 miljoona plussalla.

Erityistarkastajien käyttämän markkina-arvon mukaan Innoparkin pääoma oli puolestaan vuoden 2010 lopussa noin 13,1 miljoonaa pakkasen puolella.

”Olimme oikeassa”

Koivulehto tulkitsee Tilan päätöksen tukevan Innoparkin käytäntöä tilinpäätösasioissa.

Hänen mukaansa Innoparkin johto ja hallitus yrittivät useaan otteeseen saada erityistarkastajien raporttiin maininnan myös yhtiön käyttämästä vaihtoehtoisen arvostustavan olemassaolosta.

– Pricewaterhouse Coopers kieltäytyi ottamasta meidän näkemystämme huomioon, se tuntui olevan heille mahdoton ajatus. Tilan päätös onkin nyt yhtiön kannalta positiivinen, sillä siinä todetaan suhteellisen selkeästi, että olemme olleet oikealla tiellä, Koivulehto sanoo.

Hänen mukaansa erityistarkastuksesta ei jääkään lopulta käteen juuri mitään, kun Tilan päätös on kyseenalaistanut tarkastuksen päätelmät johdannaiskirjausten virheellisyydestä.

– Raportti oli siis nollatutkimus, josta yhtiö sai paljon negatiivista julkisuutta. Väistämättä mieleen nousee kysymys, oliko tarkastajien pakko löytää jotakin? Koivulehto kyselee.

Hän kuitenkin tarkentaa, ettei usko kaupungin antaneen tarkastajille sellaista toimeksiantoa.

Jatkotoimia luvassa?

Koivulehto kertoo ottavansa vielä yhteyttä tarkastuksen tehneen Pricewaterhouse Coopersin edustajiin.

– Otamme esille, että raportissa on ollut virheellisyyksiä ja se on aiheuttanut meille vahingollista julkisuutta, Koivulehto sanoo.

Hänen mukaansa Innoparkin hallitus käsittelee asiaa luultavasti seuraavassa kokouksessaan.

– Hallituksella on miellyttävä tehtävä todeta, että asia on ratkaistu samoin, kuin hallitus on aikoinaan tarkastajille esittänytkin. Hallitus ottanee samalla kantaa, onko asiassa aihetta jatkotoimiin.

Koivulehto muistuttaa, että nyt käsittelyssä olleet asiat ovat tapahtuneet ennen hänen aikaansa Innoparkissa. Hän korostaa, että sittemmin huomiota herättäneitä johdannaissopimuksien määrää ja taloudellista rasitetta on huomattavasti pienennetty.

Innopark pyrkii muutenkin tiedotuksessaan aiempaa suurempaan avoimuuteen.

– Muun muassa nettisivuiltamme löytyvät kaikki tilinpäätöstiedot, ja siellä myös korkojohdannaisasia on käsitelty avoimesti, Koivulehto sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

4.4.2020