Kanta-Häme

Internetissä kaikki ei ole totta

Kaurialan lukion toisen vuosikurssin opiskelijat istuvat keskittyneinä läppäreidensä ääressä. He ovat tekemässä nettilukutaitoa mittaavaa testiä.

Testissä opiskelijoille annetaan kaksi rokotuksia käsittelevää lähdetekstiä, joiden luotettavuutta heidän pitää arvioida. Tämän pohjalta he lähtevät tekemään selvitystä annetusta aiheesta, ja etsimään lisää luotettavia lähteitä. Lopuksi opiskelijat kirjoittavat perustellun tekstin omasta lähdetekstien pohjalta.

Testi on osa Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistojen Aroni-tutkimusprojektia, joka pyrkii kehittämään pedagogisia välineitä kriittisen ja tutkivan nettilukemisen opettamiseksi. Käytännössä testin avulla päästään analysoimaan sitä, miten hyvin lukiolaiset osaavat hakea internetistä tietoa ja arvioida, analysoida sekä yhdistellä sitä muodostaakseen oman näkemyksensä.

Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Opetushallituksen Digisilta-hankkeen kanssa.

– Nuorten oma käsitys asioista ei enää muodostu yhden lähteen perusteella, vaan tieto on hyvin pirstaleista. Medialukutaito on avainasemassa aihepiiristä riippumatta, Digisillan hankekoordinaattori Kimmo Härmä toteaa.

Testiä vetämässä oleva projektitutkija Timo Salminen Jyväskylän yliopistosta kertoo, että testin perusteella saadaan käsitys niin sanotuista pullonkauloista, joihin opetuksessa pitää kiinnittää huomiota.

– Vaikeinta on varmaankin useamman lähteen tarjoaman tiedon yhdistäminen, mutta myös hyvien hakutermien löytäminen voi olla hankalaa.

Salmisen mukaan testissä pitää myös pystyä perustelemaan, miksi jokin lähde on luotettava. Testiä varten tutkimusryhmä on tehnyt rajatun hakukoneen, joka sisältää 150 erilaista sivua. Sanomalehtiartikkeleiden ja julkishallinnon dokumenttien lisäksi sivujen joukossa on muun muassa blogeja, keskustelupalstoja ja videoita.

– Onkin mielenkiintoista nähdä, ovatko opiskelijat esimerkiksi kiinnittäneet huomiota siihen, kuka tiedon on tuottanut.

Lukiolaiset valikoituivat testiryhmäksi, koska he suuntaavat muutaman vuoden sisällä jatko-opintoihin. Jatko-opinnot ja tulevaisuuden työelämä vaativat yhä enemmän tiedon arviointia ja suodattamista. Tutkimuksesta saatava tieto linkittyykin vahvasti uusiin opetussuunnitelmiin ja siihen millaisiksi niiden käytännöt muotoutuvat.

Digisilta-hankkeessa myös opettajat saavat asiaan kuuluvaa oppia. Kimmo Härmä kertoo, että esimerkiksi seuraavassa opettajille järjestettävässä workshopissa harjoitellaan luotettavien lähteiden hakua.

Härmän mukaan tämän päivän lukiolaiset ovat keskimäärin hyvin valveutuneita, mutta aina on parannettavaa.

Kaurialan lukiossa opiskeleva Niki Ananin käytti testin tekoon 2,5 tuntia. Hänen mielestään testi erosi selvästi lukion kokeista.

– Kyllä meille tietenkin on puhuttu esimerkiksi useampien lähteiden käyttämisestä, mutta minulle itselleni ei vielä ole tullut sen tyyppistä tehtävää vastaan.

Vaikka testi tuntui vaikealta, hän arvelee selvinneensä siitä hyvin. Lähteiden luotettavuutta hän ei useimmiten pohdi sen enempää.

– Uskon kuitenkin tunnistavani epäluotettavat tekstit. Häsa

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic