Kanta-Häme

Invalidiliitto syyttää sairaanhoitopiirejä kitsastelusta

Suurin osa sairaanhoitopiireistä ja terveyskeskuksista on Invalidiliiton mukaan kieltäytynyt antamasta etenkin palvelutaloissa asuville vaikeavammaisille apuvälineitä. Liiton mukaan apuvälineitä on evätty vastoin lakia ilman yksilöllistä harkintaa.

Esimerkiksi suihkutuoleja, säädettäviä sänkyjä ja henkilönostimia on annettu aiempaa kitsaammin. Joissain tapauksissa esimerkiksi säädettävä sänky on peritty asiakasmaksussa vaikeavammaiselta asukkaalta.

Menettelyä on perusteltu muun muassa sillä, että apuvälineen – esimerkiksi sähkösängyn tai henkilönostimen – on katsottu palvelevan lähinnä vaikeavammaisen avustajan tai hoitajan työergonomiaa eikä niinkään itse asiakasta.

Apuvälineasetus tuli voimaan vuoden 2012 alussa. Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo, että itse asetusteksti on selkeä, ongelma piileekin asetuksen perustelumuistiossa.

– Asetuksessa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja yksilöllistä tarvetta. Perustelumuistiossa on rajaus, jossa katsotaan, että tietyt apuvälineet kuuluvat asumisyksikön vastuulle. Tähän sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat tarttuneet.

Menettelyn katsotaan asettavan kotona ja palvelutaloissa asuvat vaikeavammaiset eriarvoiseen asemaan.

Kanta-Hämeessä tulkitsee kuten useimmat

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mielestä sosiaali- ja terveysministeriön on puututtava lainvastaisiin käytäntöihin. Ministeriö selvitti oikeusasiamiehen pyynnöstä toimintatapoja, vastauksia saatiin 20 sairaanhoitopiiriltä ja 10 terveyskeskuksesta. Selvityksessä ei kuitenkaan ole eritelty, missä ongelmia on ilmennyt.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimivan alueellisen apuvälinekeskuksen ylilääkäri Esa Halonen myöntää, että Kanta-Hämeessä noudatetaan samaa linjaa kuin useimmissa muissa sairaanhoitopiireissä. Hän on Invalidiliiton lakimiehen kanssa samaa mieltä siitä, ettei perustelumuistion teksti ole selkein mahdollinen.

– Lääkinnällisessä kuntoutuksessa myönnettävän apuvälinetarpeen lähtökohtana on meillä aina yksilöllinen tarvearviointi. Tästä vastaa joko perusterveydenhuollon tai erikoisterveydenhuollon apuvälineyksikkö sen mukaan, missä potilaan hoitovastuu on.

Periaate on, että asumispalveluyksikössä asuvalle vaikeavammaiselle myönnetään vain tarvittavat yksilölliset apuvälineet. Jos apuvälineen tarkoituksen katsotaan olevan henkilökunnan työergonomian tai työturvallisuuden parantaminen, siirtyy hankintavastuu asumispalveluyksikölle.

– Sähkösäätöiset sängyt myönnetään meillä vain silloin lääkinnällisenä kuntoutuksena vaikeavammaiselle henkilölle, kun se tukee henkilön itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä.

Halosen mukaan tilastot osoittavat, että apuvälinepyyntö evätään apuvälinekeskuksessa varsin harvoin. Viime vuonna evättiin yksi sähkösäätöistä sänkyä koskeva pyyntö ja kaksi henkilönostinta. (HäSa)

Päivän lehti

4.4.2020