Kanta-Häme

Isännöitsijöiden työaikojen seuranta usein puutteellista

Moni eteläsuomalainen isännöintialan yritys on viime vuoden aikana saanut huomautuksen työaikakirjanpidon puutteista sekä työn psykososiaalisen kuormittumisen seurannan puuttumisesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki viime vuoden aikana työsuojelutarkastuksia noin 110 isännöintiyritykseen.

Tarkastaja Mika Piirainen Etelä-Suomen avista kertoo, että työaika-asioissa huomautettavaa löytyi noin puolessa yrityksistä. Kuormituksen seurannan kohdalla sanomista oli yli puolessa yrityksistä.

Kolmantena tarkastuksen kohteena ollut työterveyshuolto sen sijaan oli yrityksissä järjestyksessä.

Etelä-Suomen avi ryhtyi vuosi sitten tehostettuihin tarkastuksiin isännöitsijöiltä saamiensa yhteydenottojen perusteella.

Työsuojelutarkastajien havaintojen mukaan isännöintialan toimistoissa on puutteita esimerkiksi työajan hallinnassa.

– Työaikakirjanpito puuttui usein käytännössä kokonaan, joten isännöitsijöiden kokonaistyöaikaa ei pystytty toteamaan. Olemme antaneet kehotuksia laittaa kirjanpito kuntoon.

Myös lakin edellyttämät selvitykset työn psykososiaalisen kuormituksesta ja kuormituksen vähentämisestä olivat usein puutteellisia.

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi häiriöt työn organisoinnissa tai toimenkuvaan liittyvät epäselvyydet. Kaikkia kuormitustekijöitä ei aina voida poistaa, mutta tarkastaja valvoo, onko työnantaja tunnistanut ja arvioinut kuormitustekijät sekä ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin niistä aiheutuvan haitan välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Piirainen kertoo, että isännöintiyritysten tarkastukset jatkuvat samaa tahtia myös tämän vuoden ajan. Laajemman yhteenvedon aika on ensi vuodenvaihteessa. (HäSa)