Kanta-Häme

Isosuo korostaa, että kaavaperiaatteet ovat samat kaikille

Tampereentie 9-13:n kaavoitusta koskevien valitutusten hylkäys korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä ja menee tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginjohtajien työnjaossa kaavoituksesta vastaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, joka harmittelee, että valituksissa asetetaan kyseenalaiseksi kaavoittajien ammattitaito.

– Maankäytön suunnittelussa meillä on todella ammattitaitoinen henkilökunta. Harmittaa, että heidän työnsä laatua epäillään tekemällä valituksia.

Laaja pohjatyö

Isosuo muistuttaa, että asemakaavojen laatimista ohjaavat täsmälliset periaatteet, joita noudatetaan tasapuolisesti kaikkia kaavoja tehtäessä.

– Samoin meillä on periaatteet, joiden pohjalta tehdään maakäyttösopimuksia. Olemme myös verranneet niitä muihin suomalaisiin kaupunkeihin. Kaavoitusta ohjaavat niissä paljolti samantyyppiset linjaukset.

Kaavoja valmisteltaessa on etukäteen tehtävä myös niiden vaikutusten arviointi. Lisäksi kaavoihin liittyy laaja lausuntokierros.

– Ne ovat usein varsin laajoja asiakirjoja ja tarkastelevat ennakoituja vaikutuksia hyvin monipuolisesti.

Muutoksesta valituksia

Kaavoitettaessa kaupungin keskustaa uudelleen vaikutetaan hyvin monien asukkaiden maisemaan ja ympäristöön.

Valitusprosessit eivät ole Hämeenlinnassa ainutlaatuisia.

Esimerkiksi moottoritien kattamisen mahdollistanut keskustan länsilaidan kaavaesitys kävi läpi koko valitustien ennen kuin sai lainvoiman.

Isosuo sanoo ymmärtävänsä niitä valittajia, jotka esimerkiksi asuvat nykyisen Goodmanin naapurissa.

– Muutos oli iso. Ymmärrän täysin, etteivät kaikki siitä pitäneet. Ymmärrän heidän kaavavalitustensa motiivit. On kuitenkin myös valittajia, joilla ei ole tällaista yhteyttä jonkin alueen kaavoitukseen. Heidän motiivejaan on usein vaikeampi ymmärtää.

Lainmukaista kaavaa ei oikeusasteissa hylätä sen vuoksi, että valittaja haluaisi toisenlaisen kaavan.

Kuuluu demokratiaan

Valitusmahdollisuus kuuluu demokratiaan. Yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajajohtaja Päivi Saloranta suhtautuu siihen rauhallisesti.

– Meillä on selvät periaatteet, joiden pohjalta toimimme. Kaavoitushankkeet ovat usein varsin monimutkaisia ja jakavat mielipiteitä.

Saloranann mukaan on aika luonnollista, että niistä myös valitetaan, vaikka kaavaesitykset ovat lainmukaisesti laadittuja.

Hän myös arvelee, että ihmiset ovat nykyään entistä tietoisempia mahdollisuuksistaan vaikuttaa. Myös valitustiehen tartutaan aikaisempaa herkemmin.

Yleinen ilmiö

Saloranta painottaa, ettei tämä ei ole ainoastaan hämeenlinnalainen ilmiö.

Kaupungit ovat heränneet kasvamaan sisään päin eli aikoinaan väljästi rakennettuja alueita halutaan täydennysrakentaa.

– Kaupunkien keskusta-alueita on hyvin vaikea kaavoittaa niin, ettei joku valittaisi kaavaesityksistä.

Hän epäilee, että myös tulevat päätökset, esimerkiksi keskikaupungin pysäköintiin liittyvät, voivat poikia uusia valituksia. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic