Kanta-Häme Hämeenlinna

Tekeillä selvitys: oliko apulaiskaupunginjohtaja Isosuo esteellinen Lehto Groupin voittamassa kilvassa?

Juha Isosuo ei koe olleensa jäävi toimiessaan linja-autoaseman korttelin tontinluovutuskilpailun tuomaristossa. Hänen veljensä työskentelee voittajayhtiön hankintajohtajana.
Tilintarkastusyhtiö BDO selvittää, onko apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ollut esteellinen toimiessaan tuomaristossa tontinluovutuskilpailussa. Sen voitti Lehto Group, jonka hankejohtaja on Isosuon veli. Arkistokuva: Pekka Rautiainen

Hämeenlinnan kaupungin tarkastuslautakunta on päättänyt pyytää tilintarkastusyhtiö BDO oy:tä tarkastamaan, onko apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ollut jäävi linja-autoaseman korttelin tontinluovutuskilpailussa ja asemakaavan muutoksessa.

– Odotamme lausuntoa siitä, onko menettelytavassa ollut jotain moitittavaa, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Laakso (sd.).

– Kun tässä on ollut kaikenlaisia muitakin asioita ilmassa, totesimme, että on parempi kun tarkastuksen tekee täysin ulkopuolinen ihminen.

Hiljattain kaupunki päätti pyytää strategiajohtaja Markku Rimpelän virkatoimista selvityksen Kuntaliitolta.

BDO on kaupungin tilintarkastusyhteisö, jolla ei ole toimipistettä Hämeenlinnassa. Valinnan on tehnyt valtuusto tarkastuslautakunnan esityksestä, eli BDO on kaupungin toimivasta johdosta riippumaton.

Juha Isosuon veli toimii voittajan palveluksessa

Juha Isosuon veli Riku Isosuo on tonttikilpailun voittaneen rakennusyhtiö Lehto Groupin hankintajohtaja.

Kaupunginhallitus valitsi Juha Isosuon kilpailun tuomaristoon lokakuussa 2016, jolloin hänen veljensä jo työskenteli Lehdolle.

Valtuusto hyväksyi Rantatorin asemakaavamuutoksen maanantaina. Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti eriävän mielipiteen.

Keskiviikkona ryhmä pyysi tarkastuslautakuntaa tarkastamaan kilpailun ja kaavamuutoksen sopimus- ja päätösprosessit sekä ”puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin kuten jääviyksiin ja asiattomiin taustavaikuttajiin”.

Isosuo: Ei määräävässä asemassa

Isosuo lähetti ”asian nopeaksi selvittämiseksi” jo torstaina näkemyksensä lautakunnan esittelijänä toimivalle tarkastuspäällikölle Annastiina Vilenius-Hubbardille.

Viestissään Isosuo selostaa kilpailun kulkua ja aikataulua. Sen jälkeen hän kirjoittaa veljestään:

– Veljeni on töissä Lehto Group Oyj:ssä Helsingissä. Tehtävänimike on hankintajohtaja, mutta hän ei ole yhtiössä määräävässä asemassa, kuten yhtiön kotisivuilta tai muualta voi tarkistaa. Hänen tehtävänsä ei suoraan liity rakentamiseen tai kiinteistökehitykseen.

Lopuksi Isosuo viittaa hallintolain 28. pykälään. Sen mukaan virkamies on esteellinen muun muassa silloin, jos hänen läheisensä – kuten sisarus – on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa yhteisössä, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä.

”Taustalla taitaa olla ennen kaikkea poliittinen veto”

Ymmärrätkö miksi tällainen selvityspyyntö on tehty, Juha Isosuo?

– Taustalla taitaa olla ennen kaikkea poliittinen veto, onhan perussuomalaisten ryhmä jo pariin kertaa esittänyt muun muassa virkani lakkauttamista.

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Hallintolain mukaan virkamies on esteellinen myös, ”jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu”. Punnitsitko tuota?

– Totta kai. Se että joku on töissä jossakin, ei se ole millään tavalla semmoinen asia jonka kautta voi yleistää. Mitä isompi yritys, sitä vähemmän yksittäisellä työntekijällä on vaikutusta yhtiön toimintaan.

Nykyisen linja-autoaseman ja Paasikiventien väliin on suunniteltu uusia kerrostaloja. Lohkot-niminen ehdotus voitti keväällä 2017 tontinluovutuskilpailun. Havainnekuva: Arkkitehtipalvelu Lahti

Lehdon osallistuminen kilpailuun selvisi tuomaristolle, kun jatkoon päässeiden nimimerkkikuoret avattiin.

Eli kun tuomaristo perustettiin, sinullako ei ollut tietoa Lehdon osallistumisesta kilpailuun?

– Ei tietenkään. Se oli avoin kilpailu, eikä ollut mitään tietoa keitä siihen osallistuu.

Pohditko mahdollisen jääviytesi siis kuorten avaamisen jälkeen?

– Funtsailin asiaa ja tutkin hallintolakia. Totesin, että tällä (veljen työskentelyllä Lehdolla) ei ole sellaista tehtävään liittyvää merkitystä, että se estäisi jatkamasta tuomaristossa.

Mutta julkisista hankinnoista annettu lakihan sanoo, että tuomariston jäsenten on oltava kilpailuun osallistuvista riippumattomia?

– Osallistujahan oli Lehto Group. Minulla ei ollut mitään tekemistä Lehto Groupin kanssa. Olen siis täysin riippumaton siitä, kaikilla tavoilla.

Asemakaavan prosessista Isosuo sanoo, että ainoa asianosainen siinä on ollut kaupunki.

– Tämä on kaupungin täysin kaavoittama, kaupungin omalle maalle. Tätä ei ole kaavoitettu niin, että Lehto olisi asianosainen.

Lautakunta odottaa lausuntoa tammikuussa

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tarkastettava myös, onko kunnan hallintoa hoidettu lain mukaisesti ja onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sirpa Laakso odottaa, että lautakunta saa BDO:n lausunnon kokoukseensa 23. tammikuuta. Seuraavaksi asiaa käsittelee tarvittaessa kaupunginvaltuusto.

Kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori kertoo, ettei ole vielä saanut toimeksiantoa kaupungin tarkastuspäälliköltä Annastiina Vilenius-Hubbardilta.

Tarkastuksen tekee joku toinen BDO:n työntekijä. Jos tarkastaja katsoo tarvetta olevan jatkotoimiin, hän suosittelee niitä.

– Ensi viikon alussa sovimme toimeksiannon sisällön ja tavoitteen, eli mihin kysymyksiin vastauksia halutaan, Ainasvuori kertoo.

Rautio: Asia tuli esille sivulauseessa

Tontinluovutuskilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.). Hän pitää ”erittäin hyvänä, että tämäkin selvitetään”. Mahdollinen jääviys ei Raution mukaan ollut koskaan esillä keskusteluissa Isosuon kanssa.

– Jossain vaiheessa myöhemmin tuli esille, että hänen veljensä työskentelee Lehdolla. Vain jossain sivulauseessa, eikä mitenkään jääviysnäkökulmasta.

Asia saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ensi maanantaina. Raution mukaan asiasta tuolloin myös keskustellaan.HäSa


Lue myös:
Lehto Group pihtaa sopimusta Hämeenlinnan linja-autoaseman alueen rakentamisesta – Kaupunki ei odota kauan (9.11.2019)

Lue myös: Rantatorille kauppahalli, hotelli ja asuintaloja (5.4.2017)

Lehto voittajaksi laadun ja tontinostohinnan perusteella

Hämeenlinnan linja-autoaseman korttelin eli Rantatorin tontinluovutuskilpailu ajoittui vuosille 2016–17.

Kilpailu oli kaksivaiheinen, ja vaiheiden välissä oli asukasraadin tekemä arviointi.

Kaupunginhallitus asetti tuomariston lokakuussa 2016. Apulaiskaupunginjohtajan lisäksi tuomaristoon nimitettiin muiden muassa kolme kaupunginhallituksen jäsentä.

Tuomaristo ratkaisi kilpailun alkuvaiheen vain laatukriteerien perusteella helmikuussa 2017.

Kun nimemerkkikuoret avattiin, selvisi, ketkä olivat jatkoon valittujen kolmen suunnitelman takana.

Huhtikuussa 2017 tuomaristo valitsi voittajan painotetusti laatukriteerien (60 %) ja tarjotun tontin ostohinnan (40 %) perusteella.

Voittajaksi valittiin Lehto Group Oyj:n Lohkot-niminen esitys, jossa suunnitteluun osallistui myös Arkkitehtipalvelu oy.

Valtuusto hyväksyi Rantatorin asemakaavan 9. joulukuuta.

Lehto Group ei ole vielä allekirjoittanut lopullista rakentamissopimusta kaupungin kanssa.

Päivän lehti

19.1.2020