fbpx
Kanta-Häme

Jakelulaskut kaupungille heti

Asiakkaille ilmainen lääkkeiden konejakelu maksaa vuodessa noin 260 000 euroa, jos sen piirissä on saman verran ihmisiä kuin nyt.

Tilaajapäällikkö Leena Harjulan mukaan tällä hetkellä kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa on noin 730 ihmistä, joiden lääkkeet on jaettu koneellisesti apteekeissa.

– Potentiaalisesti palvelun piirissä on paljon enemmän ihmisiä. Saattaa olla, että asiakkaiden määrä nyt kasvaa.

Kukaan ei kiistä sitä, etteikö lääkkeiden koneellinen jakaminen kaupungin piikkiin olisi asiakkaan etu.

Eriävä mielipide

Harjula jätti kuitenkin iklan päätökseen eriävän mielipiteen.

– Taloudellisen tilanteen vuoksi. Säästöjä haetaan jatkuvasti ja niitä edellytetään meiltä. Nyt tehtiin päätös, joka ylittää lain vaatimukset. Lisäksi tämä poikkeaa muista kotihoidon laskutusperusteista.

Nyt tulee yksi siivu kotihoitoa ilmaiseksi niin varakkaille kuin vähävaraisillekin.

Joka tapauksessa apteekkien kanssa on neuvoteltu väliaikaiset sopimukset siitä, että tämän kuun ensimmäisen puoliskon kuluessa kaikkien jakelulaskut siirtyvät kaupungin maksettaviksi. Tämä koskee siis kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaita.

– Lääkejakelu kilpailutetaan kevään kuluessa, mutta näin nopealla aikataululla siihen ei ole mahdollisuutta.

Tulkinnanvaraa

Oikeusasiamiehen ratkaisu lääkkeiden annosjakelusta on monitulkintainen. Se on aiheuttanut hämminkiä kunnissa. Päätöksen otsikko kuuluu: “Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia potilaalle”.

Päätöksen sivulla 6 todetaan, että “kunta voi siis huolehtia itse käsin tapahtuvasta lääkkeiden annosjakelusta tai ostaa lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun apteekilta. Jos kunta käyttää viimeksi mainittua ostopalvelua, siitä ei saa aiheutua potilaalle lisäkustannuksia.”

Sosiaali- ja terveysministeriö on tulkinnut tätä niin, ettei lisäkustannuksia saa aiheutua siihen verrattuna, että kotihoito jakaisi lääkkeet.

Hämeenlinnan ikla päätti varman päälle antaa jakelun ilmaiseksi, niin ainakaan asiakkaalle ei synny lisäkustannuksia. (HäSa)

Menot