Kanta-Häme

Janakkala äänesti sotesta kahdesti

Janakkalan valtuusto äänesti sote-lausunnosta kahdesti, ja ensimmäinen äänestys toi muutoksen kunnanhallituksen esitykseen. Päätöksen mukaan Janakkalan mielestä on ihan oikein, ettei sote-uudistukseen sisälly viiden vuoden irtisanomissuojaa.

Vielä kunnanhallituksessa kanta oli, että irtisanomissuoja pitää olla. Kunnanhallitus perusteli tätä sillä, että kuntien henkilöstöä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Irtisanomissuojan tulee koskea joko kaikkia tai ei ketään.

Mikko Kautto (kesk.) kuitenkin esitti, että irtisanomissuojaa koskevat maininnat poistettaisiin. Kauton esitys voitti äänin 28-13 (kaksi tyhjää).

Maakuntamalli pysyi lausunnossa

Toinen äänestys käytiin Reijo Löytynojan esityksestä, jonka mukaan Janakkalan vastauksesta pitäisi poistaa maakuntamallia koskeva osio ja Janakkalan tulisi olla pelkästään Kanta-Hämeen kuntien yhteisen lausunnon takana, jolloin maakunnassa olisi kolme seudullista tuotantoaluetta. Esitys hylättiin.

Janakkalan lausunnoksi tuli kunnanhallituksen esitys, joka sisältää sekä Kanta-Hämeen yhteisen kannan seudullisista tuotantoalueista että maakuntamallin.

Janakkala ei siis vastusta maakunnallista esitystä, mutta teki silti yhteiseen lausuntoon lisäyksen, jonka mukaan Janakkala pitää maakuntamallia hyvänä yhden tuotantoalueen pohjana ja vaihtoehtona.

Vastauksessa kaksi mallia

Kunta perustelee maakuntamallia sillä, että Janakkala sijaitsee kahden talousalueen ja seudun vaikutuspiirissä, ja siksi sen tulee välttää keinotekoisten rajojen muodostuminen sote-palvelujen tuotantoalueille.

– On Janakkalan etu, että on laajempi yhteistyökuvio ja että alueen sairaaloita käytetään tehokkaasti, Merja Taponen (kesk.) sanoi.

Hän huomautti myös, että Janakkalalla on suhteellisesti suurempi painoarvo maakunnallisessa kuin seudullisessa mallissa. Seudullisessa mallissa Hämeenlinnalla olisi yksinään enemmistövalta.

Valtuuston puheenjohtaja Esa Silvennoinen (kok.) huomautti, etteivät seudullinen ja maakuntamalli ole vastakkain, vaan ne täydentävät toisiaan. Hän arveli myös, ettei seudulla väestöpohja ehkä riitä palvelujen järjestämiseen.

Seudullista mallia kannattanut kunnanhallituksen puheenjohtaja Kalevi Ilmarinen (sd.) huomautti, että kyse on esimerkiksi siitä, että Janakkalassa pystyttäisiin säilyttämään edes yksi terveyskeskus. (HäSa)