Kanta-Häme

Janakkala alkaa laatia uutta kaavaa Tervakoskelle – Vähikkäläntien ja Tervajoen tuntumaan tulisi todennäköisesti rivitaloja

Tervakosken keskustan lähellä olevalle alueelle halutaan virkistyksen lisäksi myös rakentamista.
Läheisen Tervakosken paperitehtaan takia suuri osa suunnittelualueesta kuuluu merkittävään rakennetun kulttuuriperinnön alueeseen.

Tervakosken Vähikkäläntien ympäristöä Tervajoentien tuntumassa aletaan kaavoittaa uudestaan.

Kunnan maankäyttöpäällikön Piia Tuokon mukaan tavoitteena on lisätä sekä taajaman että tonttien houkuttelevuutta. Kyse on myös taajamarakenteen tiivistämisestä.

Suunnittelualue on kooltaan noin 10 hehtaaria. Se sijaitsee Vähikkäläntien molemmin puolin ja rajautuu etelässä Tervajokeen. Alue käsittää lähinnä peltoa ja niittyä sekä tenniskentät ja katualueita.

Paperitehdas naapurissa

Alue sijaitsee lähellä yli 200-vuotiasta Tervakosken paperitehdasta. Sen takia valtaosa suunnittelualueesta kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen. Tämä aiotaan ottaa suunnittelussa huomioon.

Kolme vuotta sitten valtuustolle jätettiin aloite viljelypalstojen perustamisesta Tervakoskelle. Paikaksi ehdotettiin Tervajoentien ja paperitehtaan välistä peltoaluetta.

Vuosi sitten Janakkala järjesti kyselyn, jossa kuntalaisilta kysyttiin, mitä he toivoisivat tälle alueelle. Pääosa vastaajista toivoi virkistysalueita ja puistoja, peräti 44 vastaajaa toivoi koirapuistoa. 136 vastaajasta 32 ehdotti alueelle ainakin osittain rakentamista, ja 19 kuntalaista oli rakentamista vastaan.

Rivitalotyyppistä rakentamista

Kaavamuutosta ryhdytään nyt valmistelemaan siltä pohjalta, että osalle alueesta voitaisiin osoittaa rivitalorakentamisen tyyppistä tiivistä rakentamista. Erillispientaloja alueelle ei ole tulossa, koska lähialueen yhtenäisestä rakentamistyylistä halutaan pitää kiinni.

Tervajoen rannat aiotaan säilyttää yleisessä virkistyskäytössä sekä vuokrattavina venepaikkoina.

Tekninen lautakunta päätti keskiviikkona, että kaavamuutokseen ryhdytään. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee julkisesti nähtäville. HäSa