Kanta-Häme Janakkala

Janakkala aloittaa kotihoidon yökäynnit helmikuussa – Tehtävää varten palkataan neljä lähihoitajaa

Öiset hoitajakäynnit ovat uusi palvelu Janakkalan kotihoidossa. Yövuoroissa on kerrallaan kaksi lähihoitajaa.
Öisillä hoitajakäynneillä voidaan tukea vanhusten kotona-asumista. Arkistokuva: Juhani Salo

Janakkalan kunta aloittaa lähihoitajien öiset kotikäynnit helmikuun alussa. Alustavasti on arvioitu, että yöhoitoa tarvitsee alkuvaiheessa noin 28 kuntalaista.

Yöhoitajien rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Kunta palkkaa tehtävään kaksi lähihoitajaparia eli neljä hoitajaa. Hakemuksia toimiin tuli yhteensä 20.

Käytännössä hoitajapari on töissä vuoroviikoin, eli yöhoidossa on säännöllisesti kaksi työntekijää. Loma- ja sairauslomasijaisina toimivat ne kotihoidon työntekijät, jotka ovat ilmoittaneet voivansa tehdä yötyötä satunnaisesti.

Hoitajien yötyöhön kuuluu kotihoidon asiakaskäyntien lisäksi yöaikaiset turvapuhelinhälytyskäynnit. Ne on tähän saakka hoitanut Stella oy. Yöaikaisia hälytyksiä on ollut keskimäärin kahdeksan kuussa.

Myös maakunnallisen sosiaalipäivystyksen saamat nostoapupyynnöt välittyvät yöhoitajien puhelimiin. Nostoaputehtäviä yöaikana on kuitenkin vähän, esimerkiksi viime tammi-kesäkuussa niitä oli kaksi.

Kotihoidon yöhoitajat käyttävät Janakkalan kotihoidon leasingautoja.

Tukea kotona selviytymiseen

Yöhoitoa voi saada tarpeen mukaan tilapäisesti tai säännöllisesti. Tarve arvioidaan tietyin kriteerein, ja säännöllisten yökäyntien aloittamisesta pidetään aina ensin neuvottelu asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa.

Yöhoidolla pyritään lisäämään kotihoidon asiakkaiden turvallisuudentunnetta sekä tukea kotona selviytymistä. Tämän toivotaan myöhentävän ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymistä.

Yöhoidon avulla voidaan myös alentaa asiakkaan kynnystä niin sanottuun kotikokeiluun, kun asiakas on siirtymästä sairaalasta kotiinsa.

Perusturvalautakunta päätti kotihoidon yöhoidon aloittamisesta kokouksessaan torstaina. Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa jo marraskuussa päättäessään tämän vuoden talousarviosta. Yöhoitoa varten varattiin budjettiin runsaat 210 000 euroa. HäSa

Päivän lehti

21.2.2020