Kanta-Häme

Janakkala ei aikaistaisi valtuuston toimikauden alkua

Janakkala ei halua aikaistaa valtuuston toimikauden aloittamista niin, että uusi valtuusto pääsisi töihin jo loppusyksynä eli pian kuntavaalien jälkeen.

Muun muassa tällaista asiaa kysyttiin valtiovarainministeriön kyselyssä, joka koskee kuntalain kokonaisuudistusta. Janakkalan kunnanhallitus päätti vastauksistaan maanantaisessa kokouksessaan.

Uusi laki tulossa 2015

Hallituksen on määrä antaa esitys uudeksi kuntalaiksi ensi syksynä, ja uuden lain pitäisi tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Janakkalan mielestä kunnanhallituksen puheenjohtajan toimen tulisi olla nykyisenkaltainen sivutoiminen luottamustoimi. Kunnalla pitäisi olla vapaus päättää tästä roolista, ja kokopäiväinen tai osa-aikainen luottamustoimi tulisi selkeästi erottaa pormestarimallista.

Pormestarimallikin tulee säilyttää vaihtoehtona, mutta suoraa pormestarin vaalia Janakkala ei kannata.

Janakkala katsoo, että kokopäivä- tai puolipäivätoimisella kunnanhallituksen puheenjohtajalla tulisi olla oikeus saada virka- tai työvapaata kunnanhallituksen toimikauden ajaksi.

Nykyinen kuntajako saisi säilyä

Hallitus on linjannut, että lähidemokratiaa vahvistetaan alueellisilla toimielimillä. Janakkala ei innostu alueellisista toimielimistä, vaan vastaa, että parasta lähidemokratiaa on nykyisen kuntajaon säilyttäminen. Kunta katsoo, että uusien toimielinten perustaminen saattaa kasvattaa hallintoa ja sen kustannuksia vailla todellista hyötyä.

Tilinpäätöksistä kunta on sitä mieltä, että ne antavat oikean kuvan kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, mutta eivät anna riittävästi tietoa esimerkiksi kuntien yhteistoiminnan eivätkä tytäryhteisöjen aiheuttamista taloudellisista vastuista kunnalle eivätkä kuntakonsernin taloudellisesta asemasta.

Janakkala katsoo, että alijäämän kattamisvelvollisuus tulisi ulottaa kuntayhtymiin. (HäSa)