Kanta-Häme

Janakkala ei muuttaisi jätelietteen kuljetusta

Janakkalakin on sitä mieltä, ettei jätelietteiden kuljetusta pitäisi siirtää kunnalle. Kunnanhallitus päätti kielteisestä lausunnosta maanantaina. Hämeenlinnassa kaupunginhallitus antoi samansisältöisen lausunnon kaksi viikkoa sitten.

Lausuntoa on pyytänyt Kiertokapulan kuntien yhteinen jätelautakunta, joka aikanaan päättää mahdollisesta siirtymisestä kunnan järjestämään kuljetukseen. Kiertokapulan jäsenkuntia on kaiken kaikkiaan kaksitoista.

Jätelaissa on mainittu ne edellytykset, joiden on täytyttävä, mikäli kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä lietteiden kuljetus. Hämeenlinnan jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen katsoo, etteivät edellytykset täyty, ja siksi kunnissa pitäisi siirtyä kunnan järjestämään kuljetukseen.

Janakkala sanoo lausunnossaan, että nykyisen järjestelmän puutteita voidaan korjata esimerkiksi kunnollisilla asiakasrekistereillä ja tehostetulla valvonnalla. Lisäksi kuljetusyritysten tulisi toimittaa tietoja viranomaisille.

Jätelautakunnan pitäisikin päättää toimenpiteistä, joiden avulla lietteiden kuljetusjärjestelmää voitaisiin kehittää. (HäSa)

Mainos