Kanta-Häme

Janakkala haluaa laajentaa Rastikangasta

Janakkalan kunta haluaa huolehtia yritystonttien riittävyydestä. Kunta on kirjannut tonttituotanto-ohjelmaan nykyiset vapaat yritystontit sekä ne toimenpiteet, joilla tonttivarantoa tulisi kasvattaa.

– Rastikangas on painopistealueemme, ja maanhankintaa kohdistetaan edelleen sen tuntumaan, sanoo kaavoitusarkkitehti Leena Turkka.

Rastikangas laajenee seuraavaksi Turengintien eteläpuolelle. Kunta ei omista sieltä vielä maata.

Rastikangasta on laajennettu aiemminkin. Viimeisimmästä laajennuskaavasta päätettiin tammikuussa. Turengintien pohjoispuolelle saadaan 16 hehtaarin verran teollisuus- ja varastotilaa. Alueella on 15 uutta tonttia ja tontti paloasemaa varten.

– Uuden alueen infran rakentaminen alkaa tänä vuonna. Infra toteutetaan kahdessa osassa, Turkka kertoo.

Kunta on jo aloitellut alueen markkinointia. Turengintien varteen on pystytetty mainoskyltti.

Rastikankaan vanhemmassakin osassa on vielä muutama tontti jäljellä. Suurin tontti on 22 hehtaaria. Se sopii esimerkiksi logistiikkayritykselle. Tontti sijaitsee Lidlin logistiikkakeskuksen vieressä.

Muuten Turengin suunnan kehitettävät yritysalueet sijaitsevat Harvialantien ja entisen sokeritehtaan tuntumassa.

Sokeritehtaan entiselle allasalueelle eli Allastien alueelle on jo kaavoitettu 15 tonttia, mutta kaavaa pitää muuttaa katujen linjausten takia.

– Siellä maa on turvepohjaista, joten uudet katulinjat kannattaa sijoittaa siellä olevien altaiden penkkojen kohdalle, missä maa on valmiiksi painunut.

Alue sijaitsee Tarjoustalon ja Lidlin länsipuolella. Tällä kaavamuutoksella ei Turkan mukaan ole tässä vaiheessa kiire.

Allastien alueen ja Tarjoustalon pohjoispuolella sijaitsee niin sanottu Sokerin alue, joka aiotaan kaavoittaa kaupan suuryksikön alueeksi.

Turkan mukaan kunta ehti jo neuvotellakin yhden kaupan tulosta Sokerin alueelle, mutta aie ei toteutunut.

Nyt kunta aikoo joka tapauksessa kaavoittaa Sokerin alueelle tontin suuryksikköä varten. Alue on osittain JTA:n ja osin muiden yritysten omistuksessa.

Yksi kehitettävä alue on Sudenkorpi, joka sijaitsee Harvialantien ja rautatien välissä, Sudenkorventien pohjoispuolella.

Nykyisin alue on kaavoitettu yhdeksi suureksi tontiksi, jota ajateltiin sellaiselle isolle yritykselle, joka voisi hyödyntää rautatien pistoraidetta. Sellaista yritystä ei ole kuitenkaan ilmaantunut.

– Ilmeisesti aluetta ryhdytään pilkkomaan pienemmiksi tonteiksi, pienempien yritysten tarpeisiin, Leena Turkka sanoo.

Alueella on nykyään päihdeongelmaisten tukiasuntoja. Alueelle suunniteltiin myös koirakerhon hallia, mutta tämä aie on kariutunut.

Tonttituotanto-ohjelma käsittää vuodet 2015–2019. Ohjelma oli tiistaina kunnan teknisen lautakunnan käsiteltävänä. Asia menee vielä kunnanhallitukseen ja sen jälkeen valtuuston päätettäväksi. HäSa

Päivän lehti

9.4.2020