Kanta-Häme Janakkala

Janakkala kannattaa keskussairaala-sotea – Se olisi tavoiteltava ratkaisu, jos valtakunnallinen sote kaatuu

Kunnat antavat nyt vastauksia Hämeen liiton kyselyyn siitä, mitä tehdään, jos valtakunnallinen sote-ratkaisu kaatuu.
Aihekuva. Kuva: Riku Hasari

Janakkalan kunnan mielestä sairaanhoitopiirin kunnat voisivat hoitaa tulevaisuudessa sote-asiat yhdessä, mikäli valtakunnallista sote-ratkaisua ei saada aikaan.

Tämä käy ilmi vastauksesta, jonka kunta on antamassa Hämeen liiton kyselyyn. Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina, ja vastausehdotus menee vielä valtuuston päätettäväksi.

Sote-palveluista voisi siis vastata Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ja jokaisella jäsenkunnalla olisi edustus sen hallituksessa.

Lisäksi pidettäisiin omistajaohjauskokouksia, joihin osallistuisi kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja joka kunnasta.

Sairaanhoitopiiriin kuuluvat Hämeen maakunnan kunnat eli Hämeenlinnan seudun, Riihimäen seudun ja Forssan seudun kunnat.

Janakkala on myös halukas tiivistämään maakunnan sisäistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Esimerkiksi sähköisten palveluiden kehittämisessä yhteistyö olisi kunnan mielestä tarpeen.

Perhekeskusten peruspalveluiden tulisi Janakkalan mielestä jäädä kunnan omaksi toiminnaksi, mutta näissäkin asioissa sote-asiantuntijapalvelut tulisivat maakunnalta.

Soten lisäksi myös pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto olisivat Janakkalan mielestä sellaisia tehtäviä, jotka sopisivat sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hoidettavaksi.

Sote-mallin selvittelyssä Hämeen liiton rooli olisi Janakkalan mielestä ensisijainen, mutta sen lisäksi voisi olla laajempi edustajakokous joka kunnasta. Sairaanhoitopiiristä olisi mukana virkamiesedustus.

Selvittelyn ohjaus ja johto olisi selkeästi kunnilla. Janakkalan mielestä tässä tarvitaan kuntien edunvalvontaa. HÄSA