Kanta-Häme

Janakkala kiirehtii Kirkkoportintien parantamista

Maa-ainesten otto on todennäköisesti lisääntymässä merkittävästi Janakkalan Vähikkälän ja Rehakan seudulla. Se puolestaan lisää selvästi raskasta liikennettä Kirkkoportintiellä ja Rehakantiellä.

Jos kaikki suunnitellut luvat saavat lainvoiman, kiviainesten määrä voi alueilla lähes kolminkertaistua.

Kirkkoportintie huonossa kunnossa

Siksi Janakkalan ympäristölautakunta on päättänyt toimittaa ely-keskukselle tiedoksi, miten kiviainesten kuljetusmäärien ennustetaan kasvavan Kirkkoportintiellä. Niin ikään elylle kerrotaan huoli liikenneturvallisuuden huonontumisesta ja tien huonosta kunnosta.

Lautakunta esittää elylle, että liikennemäärän kasvu otettaisiin huomioon tienparannusmäärärahojen kohdentamisessa. Niin ikään lautakunta toivoo, että Kirkkoportintien ja Rehakantien parantamista kiirehditään.

Kirkkoportintie on suojeltu, vanha meritie, jonka linjausta ei saa muuttaa. Vähikkälän koulu sijaitsee sen varrella.

Kaksi isoa ottoaluetta tulossa

Tulevia isoja maa-ainestenottoalueita Vähikkälän ja Rehakan alueilla ovat Puurokorvenmäki ja Kyöstilänharju – mikäli ne saavat lainvoiman. Molempien luvista on valitettu eri oikeusasteisiin.

Puurokorvenmäki sijaitsee Rehakassa, ja sille ympäristölautakunta on myöntänyt 935 000 kuutiometrin luvat kalliokiviaineksen ottoon ja jalostamiseen. Valitukset ovat Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävinä.

Vähikkälän Kyöstilänharjulle ympäristölautakunta on myöntänyt luvat maa-ainesten ottoon ja murskaukseen. Otettava määrä on 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Luvista on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja Vaasan hallinto-oikeuteen. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic