Kanta-Häme

Janakkala muuttaa hankintastrategiaansa

Janakkalan kunta on uudistamassa hankintastrategiaansa. Tavoitteena on, että hankintastrategia tukisi paikallista yritystoimintaa, kunnan työllisyyttä ja tervettä kuntataloutta.

Hinta ei siten ole ainoa hankintakriteeri, vaan pisteytyksessä otetaan muitakin asioita huomioon.

Hankintastrategian uudistaminen sisältyy Janakkalan kuntastrategiaan, jonka valtuusto hyväksyi viime maaliskuussa.

Hankintastrategian mukaan kunta valmistelee hankinnat avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Yritysten kanssa käydään vuoropuhelua jo hankintojen valmisteluvaiheessa.

Hankinnan kriteerien määrittelyssä otetaan huomioon paikallinen yritystoiminta ja sen erityispiirteet.

Hankintojen vaikutuksia tarkastellaan lisäksi laajasti. Otetaan huomion myös sosiaaliset kriteerit, työllistävä vaikutus seudulla, ympäristövastuullisuus ja vastuulliset tuotantotavat. Niin ikään mietitään mahdollisuuksia tukea yritysten tuote- ja palvelukehitystä.

Pienetkin hankinnat aiotaan tehdä näkyviksi. Tarjouspyynnöt julkaistaan kunnan verkkopalvelussa.

Hankinnat toteutetaan niin, että erikokoiset yritykset voivat osallistua. Kilpailutukseen ei sisällytetä tarpeettomia vaatimuksia. Hankintoja myös pilkotaan.

Hankintaprosessia helpotetaan esimerkiksi niin, että erilaisia todistuksia ei vaadita vielä tarjousvaiheessa.

Lisäksi kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään yhteishankintoja naapurikuntien ja muiden kumppanien kanssa.

Kunnanhallitus käsitteli hankintastrategiaehdotusta maanantaina. Lopullisesti sen hyväksyy valtuusto. HäSa

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic