Kanta-Häme

Janakkala ostaa maata Moision tuntumasta

Janakkalan kunta ostaa Turengissa sijaitsevan Metsä-Haltian tilan maat. Kauppa koskee useata maapalstaa, jotka sijaitsevat melko laajalla alueella Itä-Turengissa. Ostettavia maita on Peurankaaren ja Ylikyläntien lähellä sekä Kauriinmaantien ja Lastuvuorentien välillä.

Maankäyttöinsinööri Eija Paturi kertoo, että kunta on kiinnostunut nimenomaan Kauriinmaan ja Moision välissä sijaitsevista alueista, jotka voidaan kaavoittaa asumiskäyttöön.

– Kunta kaavoittaa vain omistamiaan maita, Paturi sanoo.

Virkistysalueet on lunastettava

Kunnan velvollisuus on lunastaa omistukseensa virkistysalueiksi kaavoitetut alueet, koska laki niin määrää. Tällaisia maapaloja on Ylikyläntien ja Peurankaaren lähellä.

Kauppaan kuuluu myös Lastuvuorelle ulottuva metsäpalsta. Sekin rajoittuu kunnan omistamaan maahan ja tullee kaavoitettavaksi joskus tulevaisuudessa.

Rahat on budjetissa

Nyt ostettavan tilan maat käsittävät yhteensä 23,2 hehtaaria, ja kunta maksaa niistä 1,70 euroa neliöltä eli 394 700 euroa. Lisäksi kunta maksa puustosta 78 000 euroa. Kauppaa varten tarvitaan siis yhteensä noin 473 000 euroa.

Tämä raha löytyy Janakkalan kunnan tämän vuoden budjetista, sillä siinä oli varattu 800 000 euroa maanhankintaan. Tähän mennessä on tehty yksi etuosto-oikeuskauppa ja kaksi muuta kauppaa.

Tänä vuonna maanomistajat voivat myydä maitaan kunnille niin, ettei kaupasta mene myyntivoittoveroa. (HäSa)

Menot