Kanta-Häme

Janakkala ostaa palveluja ja maksaa vuokraa Elsakodista

Vanhusten Elsakodin laajennusta rakennetaan parhaillaan Tervakoskella. Sen on määrä valmistua alkukesästä, ja se otetaan käyttöön 1. heinäkuuta.

Laajennuksen jälkeen Elsakodista tulee 30 asunnon yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa.

Elsakodin omistaa ja sen toimintaa pyörittää Janakkalan palvelutalosäätiö. Janakkalan kunta ostaa säätiöltä sen tuottamat palvelut. Tuotetun hoitopäivän hinnaksi on alustavasti sovittu 125 euroa. Kun asuntoja on 30, kunta maksaisi Elsakodin toiminnasta 3 750 euroa päivässä.

Maksut yhtenäisiksi

Hinta voi vielä muuttua, sillä on mahdollista, että Elsakotiin siirtyy kunnan omaa henkilöstöä terveyskeskussairaalasta tai muualta vanhustyöstä. Siinä tapauksessa kunnan maksama hinta laskee.

Kunta määrittää Elsakodin asiakasmaksut ja perii ne asukkailta. Kaikkien Janakkalan kunnan asumispalveluyksikköjen asiakasmaksut yhdenmukaistetaan kevään aikana. Perusturvalautakunta päättää maksuista toukokuussa.

Sairaalasta Elsakotiin

Elsakodin uudet asukkaat valitsee kunta, ja käytännössä työn tekee vanhustyön SAS-ryhmä. Osa sairaalan pitkäaikaispotilaista siirretään asumaan Elsakotiin, ja tämän vuoksi sairaalapaikkoja vähennetään kymmenellä 78:sta 68:aan.

Sairaalapaikkojen vähenemisen vuoksi kunta on valmistelemassa menettelytapaa, jossa hoitajille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Elsakotiin niin että he pysyvät edelleen kunnan palveluksessa. Tämä koskee hoitajia, jotka ovat kiinnostuneita Elsakodissa työskentelystä.

Perusturvalautakunta päätti torstaina ostopalvelusopimuksen solmimisesta Janakkalan palvelutalosäätiön kanssa. Niin ikään se hyväksyi kunnan ja säätiön välisen vuokrasopimuksen. Kunta maksaa Elsakodista vuokraa yhteensä noin 24 800 euroa kuukaudessa. (HäSa)

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic