Kanta-Häme

Janakkala rukkaa hallintoaan

Janakkalan hallintosäännön uudistaminen alkaa olla loppusuoralla. Kunnanhallitus käsitteli asiaa viimeisen kerran maanantaina, ja valtuustoon asia menee päätettäväksi joulukuussa.

Merkittävä ensi vuoden alussa toteutuva muutos on lautakuntien väheneminen yhdellä. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta sekä liikunta- ja nuorisolautakunta yhdistyvät elämänlaatulaatulautakunnaksi.

Valmistelun aikana pohdittiin myös maaseutulautakunnan yhdistämistä toiseen lautakuntaan, mutta tästä luovuttiin.

Terveysjaosto jää historiaan

Iso muutos on myös se, että terveysjaostosta luovutaan. Terveysasiat käsittelee vastaisuudessa perusturvalautakunta.

Koska Janakkala ja Hattula muodostavat yhdessä terveydenhuoltoalueen, myös Hattula saa edustusta Janakkalan perusturvalautakuntaan. Tähän asti Hattulan edustajia on ollut mukana terveysjaostossa.

Perusturvalautakuntaan valitaan 15 jäsentä, joista 9 Janakkalasta ja 6 Hattulasta. Hattulalaiset jäsenet ovat mukana vain terveydenhuollon asioista päätettäessä.

Terveysjaosto on toiminut kuluvan valtuustokauden eli siitä lähtien, kun Hattulan ja Janakkalan terveydenhuoltoalue muodostettiin.

Kunnanhallitus saa jaoston

Kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan konsernijaosto, joka valmistelee ja linjaa asioita ja ohjaa kuntakonsernin kokonaisuutta. Tässä vaiheessa ei ole päätetty, kuinka monta jäsentä konsernijaostoon valitaan. Jäsenmäärästä ja konsernijaoston tehtävistä keskustellaan vielä valtuustossa.

Valtuuston kokouksen kutsumisaikaa lyhennetään yhdellä päivällä. Vaikka muutos on pieni, sen avulla saadaan joustavammin asioita valtuuston päätettäväksi.

Nykyinen seitsemän päivän kutsumisaika aiheuttaa sen, että tänä maanantaina kunnanhallituksessa käsitellyt asiat saadaan valtuuston päätettäväksi vasta kahden viikon päästä maanantaina. Kuuden päivän aika vähentää viivettä viikolla. (HäSa)

Päivän lehti

30.3.2020