Kanta-Häme

Janakkala tuskin eroaa jätelautakunnasta

Kesällä tehty valtuustoaloite Janakkalan kunnan irrottamiseksi kuntien yhteisestä jätelautakunnasta tuskin johtaa mihinkään. Janakkalan kunnanhallitus katsoo, ettei jätelautakunnasta eroaminen ole perusteltua.

Janakkala ja yksitoista muuta kuntaa kuuluvat yhteiseen jätelautakunta Kolmenkiertoon. Kunnilla on myös yhteinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula oy. Eroaminen jätelautakunnasta merkitsee samalla myös Kiertokapulasta eroamista.

Eroaminen ei kannata

Valtuustoaloite vaati eroa jätelautakunnasta, koska jätelautakunta on aloitteentekijöiden mielestä toiminut vastoin joidenkin jäsenkuntien mielipidettä ja sivuuttanut samalla kuntalaistenkin mielipiteen.

Kunnanhallitus käsitteli aloitetta maanantaina ja päätti antaa vastauksen, jonka mukaan on useita syistä, joiden takia kunnan ei kannata erota jätelautakunnasta.

Eroaminen johtaisi siihen, että kuntien välinen välttämätön yhteistyö heikkenisi. Nykyään hyvin toimiva jätehuoltojärjestelmä pitäisi korvata kunnan omana työnä toteutettavalla järjestelmällä.

Eroamisesta aiheutuisi myös merkittävät taloudelliset vastuut kunnalle, jotka tulisi kattaa jätehuollon asiakkailta perittävillä maksuilla. Kiertokapulan osakassopimus määrää, että irtisanoutuva kunnan on korvattava yhtiölle ne menetykset, joita irtisanoutumisesta seuraa tarpeettomiksi käyvien investointien ja kapasiteetin vajaakäytön vuoksi.

Tämä korvausvelvollisuus kestää kahdeksan vuotta irtisanomisajan päättymisestä lukien. Irtisanomisaika on neljä vuotta.

Hallinto-oikeus ratkaisee kuljetuskiistan

Ehkä eniten janakkalalaisia on korvennut jätelautakunnan päätös kunnalliseen jätteiden kuljetukseen siirtymisestä, mitä Janakkalan kunta vastusti. Tästä jätelautakunnan päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, missä asian käsittely on kesken.

Janakkalan vastauksessa todetaan, että hallinto-oikeus (tai korkein hallinto-oikeus) ratkaisee jätteidenkuljetuskiistan. Vaikka Janakkala eroaisi jätelautakunnasta, se joutuisi noudattamaan kuljetusasiassa oikeuden päätöstä.

Kesäkuisen aloitteen jätti kokoomuksen Ari Laivola. Sen oli allekirjoittanut 23 valtuutettua eli enemmistö Janakkalan valtuuston jäsenistä. Aloitteessa oli mukana oli ainakin kokoomuksen ja keskustan valtuutettuja, yksi kristillisdemokraatti ja koko perussuomalaisten ryhmä.

Myös Lopella ja Hausjärvellä on tehty vastaavanlainen valtuustoaloite. (HäSa)