fbpx
Kanta-Häme

Janakkala vahvistaa työllisyydenhoitoa

Janakkala saa työllisyysohjelman. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus hyväksyi kunnan työllisyystoimikunnan laatiman ohjelman vain ensi vuodeksi, koska ensi vuonna ja vuonna 2017 Suomeen on tulossa merkittäviä uudistuksia, jotka vaikuttavat kunnan työllisyydenhoitoon.

Kunnan työllisyystoimikunta esittää, että työvalmentajan toimi vakinaistettaisiin ensi vuonna. Lisäksi uuteen työvoiman palvelukeskukseen halutaan vähintään yksi palveluohjaaja, joka toimisi työttömän omatyöntekijänä. Niin ikään palvelukeskuksessa olisi tarjolla terveydenhoitajan palveluja ainakin koko ensi vuoden.

Työllistämismäärärahoja aiotaan suunnata pitkäaikaistyöttömille ja nuorten oppisopimuskoulutukseen kunnan sisällä.

Janakkalan työllisyystoimikunnan toiminta vakinaistettiin tänä vuonna, ja myös työllisyyskoordinaattorin virka on päätetty vakinaistaa. Ensi vuonna työllisyystoimikunnan kokoonpanoon lisätään elinkeinoelämän ja työvoimahallinnon edustaja. Työllisyystoimikunta alkaa kehittää yritysyhteistyötä.

Työllisyydenhoito aiotaan ottaa huomioon kaikilla kunnan toimialoilla. Kunnassa selvitetään esimerkiksi, mitä alennuksia työttömät saavat tai voisivat saada kunnan liikunta- ja kulttuuripalveluista. Tavoitteena on työkyvyn ylläpito.

Lisäksi työllisyystoimikunnan tavoitteena on, että sosiaaliset kriteerit otettaisiin mukaan julkisiin hankintoihin, jotta alueelle saataisiin uusia työpaikkoja.

Työllisyysohjelma tähtää siihen, että työmarkkinatuen kuntaosuuden henkilö- ja euromääriä saataisiin pienennettyä. Kuntahan joutuu nykyään maksamaan 50 prosenttia niiden kuntalaisten työmarkkinatuesta, jotka ovat saaneet sitä yli 300 päivää. Kunnan maksuosuus on peräti 70 prosenttia niiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatuke yli tuhat päivää.

Tämän vuoden toukokuussa Janakkalassa oli 185 sellaista henkilöä, joka oli saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Janakkalan työttömyysprosentti oli elokuussa 10,7 prosenttia. Koko Hämeen ely-keskuksen alueella (eli Kanta- ja Päijät-Hämeessä) työttömyys oli yleisempää eli 13,7 prosenttia. Myös Hämeenlinnan työttömyysprosentti (12,1) oli suurempi kuin Janakkalassa.

Janakkala on mukana myös seudullisen työllisyysstrategian laatimisessa yhdessä Hämeenlinnan ja Hattulan kanssa. HäSa

Menot