Kanta-Häme

Janakkala vastustaa edelleen Harvialan ortta

Tieyhteydet ja tuulivoima ovat asioita, joihin Janakkalan kunnanhallitus päätti maanantaina ottaa kantaa käsitellessään maakunnan 2. vaihemaakuntakaavaluonnosta.

Janakkala on alusta asti vastustanut niin sanottua Harvialan ortta eli tieyhteyttä valtatie 3:lta Harvialan läpi Harvialantielle. Tällainen yhteys on kummitellut erilaisissa suunnitelmissa jo 1970-luvulta lähtien.

Nyt kaksi vaihtoehtoa

Uudessa luonnoksessa yhteydeksi on tarjolla kaksi erilaista vaihtoehtoa. Toinen kulkisi 3-tieltä Moreenin kohdalta Harvialantielle saakka. Toinen olisi paikallisempi yhteys Niemenpäästä eli Länsi-Harvialasta Harvialantielle.

Janakkala vastustaa kummankin yhteystarpeen merkitsemistä maakuntakaavaan.

Teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen perustelee, että monet selvitykset ovat osoittaneet, että 3-tieltä asti tuleva yhteys on tarpeeton, sillä liikennemäärät eivät ole riittäviä.

– Yhteys ei ratkaisisi millään tavalla Hämeenlinnan ohittavaa 10-tien liikennettä, koska se ei kuitenkaan siirtyisi tälle väylälle, eikä Moreenikaan vaikuta tarpeeksi liikennemääriin.

Prittinen huomauttaa, että uusi väylä vaatisi liikennetiheydeksi noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta selvitysten mukaan Harvialan orrelle tulisi enimmilläänkin alle 2 000 ajoneuvon liikenne. Tämä ennuste ulottuu vuoteen 2030.

Ei maakuntakaavan tasoinen tie

Toinen vaihtoehto olisi siis Niemenpäästä, Miemalanselän eteläpuolelta Harvialantielle. Prittinen kummastelee, mitä tällainen pienen liikennemäärän katuyhteys tekee maakuntakaavassa, jolla pitäisi ratkaista maakuntatason asioita.

Ainoa perustelu voisi olla se, että kuntarajan molemmin puolin sijoittuvan kadun suunnittelussa pitää myös Hämeenlinnan olla mukana.

– Mutta kantamme on siis, ettei kunnan ylläpitämä katu siltikään kuulu maakuntakaavaan.

Janakkalalla ei ole ainakaan vielä suunnitelmia Niemenpään rakentamiseksi. Tällä hetkellä kunnassa on meneillään Harvialan kartanon alueen asemakaavatyö.

Moni maantie muuttuu kaduksi

Prittinen huomauttaa, että Uudenmaan ely on kiristämässä teiden luokittelua. Yhä useampi maantie muutetaan tulevaisuudessa maantiestä kaduksi. Esimerkiksi Harvialantiestä (290-tiestä) tulee kaavoituksen edessä katu, jonka kunnossapito tulee kuntien vastuulle.

– Tulkitsen maankäyttö- ja rakennuslain pykälää niin, ettei tällaisten katujen tai niille alisteisten katuverkkojen muutoksia tulisi esittää maakuntakaavassa, Prittinen sanoo.

Janakkalan kunnanhallitus ottaa lausunnossaan kantaa myös kantatie 54:ään (Forssa-Lahti-tiehen), joka osin kulkee lähellä kunnan etelärajaa. Kunta katsoo, että tie pitäisi muuttaa valtatietasoiseksi. Kunta perustelee kantaansa liikenneturvallisuudella ja suurella liikennemäärällä. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020