Kanta-Häme

Janakkalaan ehdotetaan veronkorotusta – Kunta kaavaili alun perin korotusta vasta parin vuoden päästä

Kunta on saamassa verotuloja peräti 3,9 miljoonaa ennakoitua vähemmän.
Kuva: Riku Hasari
Kuva: Riku Hasari

Janakkalan kunta suunnittelee veroprosentin nostamista 0,25 prosenttiyksiköllä. Asia on esillä kunnanhallituksessa ensi viikolla.

Janakkalan nykyinen veroprosentti on tasan 21. Mikäli korotus toteutuu, ensi vuoden kunnallisvero olisi Janakkalassa siis 21,25 prosenttia.

Alun perin kunnan oli tarkoitus nostaa veroprosenttiaan vasta vuonna 2022. Veronkorotusta halutaan nyt aikaistaa, koska kuluvalla syyskaudella on käynyt ilmi, että koko kuntakentällä tämän vuoden verotulokertymä on pettänyt. Tämä johtuu verohallinnon verokortti- ja tulorekisteriuudistuksesta.

Lähes 4 miljoonaa vähemmän verotuloa

Janakkalan kohdalla verotuloennuste on alentunut peräti 3,9 miljoonalla eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

0.25 prosenttiyksikön korotus tuo Janakkalan kassaan ensi vuonna noin 656 000 lisäeuroa, ja seuraavina vuosina noin 750 000 euroa.

Janakkala korotti edellisen kerran veroprosenttiaan vuodeksi 2017. Tuolloin korotus oli 0,50 prosenttiyksikköä.

Koulukeskukset kasvattavat käyttömenoja

Syyslomalta tavoitettu kunnanjohtaja Tanja Matikainen sanoo, että veronkorotusta aikaistamalla kunta ehtisi kerätä vähän puskuria ennen kuin koulukeskus-leasingit tulevat maksuun.

– On otettava huomioon, että kunnan käyttötalousmenot ovat ihan eri luokkaa sitten, kun leasingmaksut tulevat päälle. Kun korotus tehdään jo nyt, se kumuloituu tuleville vuosille.

Ensi vuoden budjetin lisäksi nyt on normaaliin tapaan valmisteltu neljän vuoden taloussuunnitelmaa vuosille 2020–2023.

– Jos korotus tehtäisiin alkuperäisen suunnitelman mukaan eli vuonna 2022, se ei ehtisi kerryttämään taloussuunnitelmakauden viimeisen vuoden ylijäämää yhtään, Matikainen huomauttaa.

Tiukkaa talouskuria noudatettu

Budjetin valmistelussa on noudatettu kunnanjohtajan mukaan tiukkaa talouskuria.

– Pyysimme toimialoja tekemään sopeutustoimia, ja olemme saaneet niiltä hyviä esityksiä, jotka olen ottanut huomioon omassa budjettiesityksessäni, Matikainen sanoo.

Kunnanjohtajan budjettiesityksen tuloslaskelma osoittaa ensi vuodelle runsaan miljoonan euron miinustulosta, mutta jo vuonna 2021 odotetaan positiivista tulosta.

Kuluvan vuoden luvut ovat kuitenkin erityisen huonot, sillä ennustettu tilikauden alijäämä on 5,9 miljoonaa euroa.

Myös naapurikunnassa Hämeenlinnassa on keskusteltu tuloveroprosentin nostamisesta, mutta virallisesti asia ei ole ollut esillä. Hämeenlinnan nykyinen tuloveroprosentti on 20,75. Hattulassa puolestaan nykyinen veroprosentti on 20,50.

Veroprosenteista päättää valtuusto. Janakkalassa asia on esillä 11. marraskuuta, jolloin on tarkoitus päättää myös ensi vuoden budjetista. HäSa