Kanta-Häme Janakkala

Janakkalaan puuhataan valokuituverkkoa

Kunta kilpailuttaa hankkeen ja tukee runkoyhteyksien rakentamista.
Valokuituverkkoa puuhataan nyt Janakkalaan. Arkistokuvassa valokuituverkkoa rakennetaan Jokioisissa. Kuva: Pekka Ruissalo
Valokuituverkkoa puuhataan nyt Janakkalaan. Arkistokuvassa valokuituverkkoa rakennetaan Jokioisissa. Kuva: Pekka Ruissalo

Janakkalassa suunnitellaan hyvät verkkoyhteydet mahdollistavaa valokuituverkkoa kyläkeskuksiin niin, että kunta vastaa kilpailutuksesta ja tukee runkoyhteyksien rakentamista.

Kunnan kannalta kyse on käyttöoikeusurakasta, jossa kunta ei varsinaisesti hanki mitään omistukseensa, mutta jossa kunta on mukana omalla rahoitusosuudellaan. Kilpailutus aiotaan toteuttaa neuvottelumenettelyllä.

Kunnan talousarviossa on varattu tälle ja ensi vuodelle yhteensä 300 000 euroa valokuituverkon rakentamiseen kyläkeskuksiin.

Hanke koskee nimenomaan kyläkeskuksia – taajamien eli Turengin ja Tervakosken valoverkkojen on ajateltu toteutuvan markkinaehtoisesti kyläkeskusten runkoyhteyksien rakentamisen ohessa.

Viime syksynä kunta pyysi operaattoreita esittelemään omia ratkaisumallejaan kunnan laajuisen valokuituverkon toteuttamiselle. Pyyntö ei herättänyt innostusta, sillä vain yhdeltä operaattorilta, Lounea oy:ltä, tuli vastaus.

Valokuituverkon tarvetta kartoitettiin viime kesänä tehdyllä kyselyllä. Kyselyyn vastanneista 82 prosenttia koki, ettei heidän nykyinen liittymänsä ole riittävä.

Myös Janakkalan Asunnot oy suunnittelee kaapeli-tv-yhteyksiensä uudistusta valokuituyhteyksillä. Kilpailutuksia ei aiota kuitenkaan yhdistää, koska tarpeet ovat erilaiset.

Kunta pitää myös oman toimintansa tämän hankkeen ulkopuolella. Kunta ei myöskään sitoudu rakennettavan valokuituverkon omistajuuteen, ylläpitoon, rahoitukseen eikä palvelujen myyntiin.

Kunnanhallitus hyväksyi kilpailutussuunnitelman maanantaina. HÄSA