Kanta-Häme

Janakkalaan yksi soralupa ja kaksi murskauslupaa

Janakkalan ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan ja murskausluvan Tyryn alueelle sekä murskausluvan Kauppilanrinteeseen.

Tyryn alue sijaitsee Isojärven eteläpuolella ja Lammintien itäpuolella. Alueen omistaa UPM-Kymmene, ja toiminnan harjoittaja on YIT Rakennus oy:n infrapalvelut.

Tyryssä parin hehtaarin ottoalue

Ottamisalueen pinta-ala Tyryn alueella on 2,51 hehtaaria, ja ottomäärä 175 000 kiintokuutiota. Vuosittain hyödynnetään 17 500 kuutiota.

Ottamisalue on käytännössä uusi. Alueella on ollut aiemmin vain pienimuotoista kotitarveottoa.

Lähimmät asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt sijaitsevat 300 metrin päässä ottoalueelta. Isojärvi sijaitsee kilometrin päässä, ja sen rannalla on loma-asutusta.

Tyryä koskevat lupahakemukset saivat kaksi muistutusta. Niistä toisessa on 14 allekirjoittajaa, jotka ovat vapaa-ajan asukkaita lähinnä Isojärven tuntumasta.

Muistutuksissa vedotaan muun muassa pölyn ja melun lisääntymiseen, kapeaan tiehen ja kuorma-autoliikenteen aiheuttamaan onnettomuusriskiin.

Muistutusten jälkeen toiminnanharjoittaja lupasi, ettei toimintaa harjoiteta juhannuksen ja heinäkuun lopun välisenä aikana.

Ottamistoimintaa, seulontaa ja murskausta voidaan harjoittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7–22. Kuormaaminen ja kuljetukset voidaan aloittaa jo kello 6 aamulla.

Murskauksen määrä on 175 000 kiintokuutiota, ja vuosittainen murskausmäärä enintään 36 000 kiintokuutiota.

Molemmat luvat ovat voimassa kymmenen vuotta.

Destialle murskauslupa vanhalle alueelle

Kauppilanrinteeseen myönnettiin siis murskauslupa. Hausjärventien tuntumassa sijaitsevalla alueella on harjoitettu ennestäänkin soranottoa ja murskausta.

Lupaa haki Destia oy, ja yritys myös omistaa alueen. Alueen tuntumassa toimivat myös Hämeen kuljetus oh ja Hämeenlinnan kaupunki.

Destialla on Kauppilanrinteessä maa-ainesten ottolupa, joka on voimassa vuoden 2016 syyskuun loppuun. Nyt sille myönnettiin murskauslupa, joka on voimassa toistaiseksi.

Kiviainesta voidaan murskata yhteensä 130 000 kiintokuutiota. Myös lähialueiden kiveä voidaan murskata.

Murkausajat ovat maanantaista perjantaihin kello 7–22, ja kuormaus saa alkaa jo kello 6. Kuormata ja kuljettaa saa myös lauantaisin kello 8–16. (HäSa)

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic