Kanta-Häme Janakkala

Janakkalan alijäämä ennakoitua pienempi

Kunnan tulos oli viime vuonna 0,9 miljoonaa miinuksella, mikä oli odotettua parempi tulos. Konsernin alijäämä oli kuitenkin peräti 7,2 miljoonaa miinuksella.
Asuntorakentaminen pysyi Janakkalassa edellisvuoden tasolla. Arkistokuva: Pekka Rautiainen

Janakkalassa pelättiin joulukuussa, että kunnan talous sukeltaisi 1,8 miljoonaa miinukselle, mutta lopulta miinustulos oli vain puolet tästä.

Toisaalta tulos oli selvästi huonompi kuin mitä alkuperäisessä talousarviossa ennustettiin.

Verotuloja kertyi viime vuonna noin 63,3 miljoonaa euroa, joka oli noin 0,3 miljoonaa enemmän kuin viime vuoden lopulla ennakoitiin, mutta selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

 

Konsernitilinpäätöksen merkittävään miinustulokseen vaikutti se, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on tehnyt Ahveniston kiinteistöjensä arvosta 60 miljoonan euron alaskirjauksen. Janakkalan osuus tästä on noin 10 prosenttia eli 6 miljoonaa euroa.

Kuntakonsernin tulos olisi kuitenkin ollut miinuksella ilman keskussairaalaakin, mutta miinustulos olisi jäänyt noin 1,2 miljoonaan euroon.

Kuntakonserniin tuli viime vuonna uusi osakas: Elsa ja Pauli kodit oy. Se muodostui, kun Janakkalan palvelutalosäätiö yhtiöitettiin.

Kuntakonserniin kuuluvat myös Janakkalan Vesi, Janakkalan Asunnot oy, Janakkalan Teollisuusalueet oy, muutama säätiö sekä jäsenyydet useissa kuntayhtymissä kuten sairaanhoitopiirissä, Riihimäen seudun terveyskeskuksessa ja Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa.

 

Kunnan tase on 3,5 miljoonan euron verran plussalla vanhojen ylijäämien ansiosta. Kuntakonsernin tase kuitenkin meni 0,2 miljoonaa euroa miinukselle.

Kunnan tilinpäätöksessä huonoa oli myös asukasluvun merkittävä lasku: kunta menetti 152 asukasta. Asukasluku oli viime vuoden lopussa 16 455. Viimeksi kunnan asukasluku meni alle 16 500:n vuonna 2007.

Kunnan uuden strategian mukaan asukasluvun pitäisi nousta 20 000:nteen vuoteen 2030 mennessä. Nyt asukasluku on ollut laskusuunnassa vuodesta 2015 lähtien.

Työllisyystilanne on kunnassa kuitenkin parantunut. Viime vuoden lopulla kunnassa oli työttömiä 616, mikä oli 96 henkilöä ja 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös nuorten työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt.

Kunnan työntekijöiden määrä oli viime vuoden lopussa 1 005 eli viisi henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työntekijöistä 80,4 prosenttia oli vakituisessa työsuhteessa.

 

Yrityksiä Janakkalasta lakkautettiin viime vuonna enemmän kuin perustettiin: uusia yrityksiä tuli 81 kappaleita, mutta lakkautettuja oli 87.

Yritystonttien myynti kuitenkin virkistyi, sillä uusia yritystontteja myytiin viisi kappaletta. Kunta tehosti viime vuonna yrityspalvelujen tarjoamista, kun ne keskitettiin yritystalo Veturiin, joka toimii kunnantalon naapurissa.

Asuntorakentaminen pysytteli edellisvuoden tasolla. Uusia asuinrakennuksia valmistui kuusitoista. Turengin Tohvelantielle valmistui kerrostalo. HÄSA

 

JANAKKALAN TILINPÄÄTÖS 2018
TULOSLASKELMA
(miljoonaa euroa) 2018 2017
Toimintakate -81.4 -79.7
Verotulot 63.3 64.8
Valtionosuudet 23.1 24.2
Vuosikate 4.6 9.0
Poistot -5.5 -5.3
Tilikauden tulos -0.9 3.8
Tilikauden yli-/alijäämä -0.9 3.8
TUNNUSLUVUT JA TASE
Toimintakatteen kasvu (%) ed.vuodesta 2.18 -2.77
Vuosikate (%) poistoista 84.0 172.0
Vuosikate (e/asukas) 282 543
Nettoinvestoinnit -6.7 -4.9
Lainamäärä 45.8 47.0
Lainat (e/asukas) 2784 2829
Taseen yli-/alijäämä 3.5 4.4
KONSERNI
Konsernin yli-/alijäämä -7.2 3.7
Konsernitaseen yli-/alijäämä -0.2 7.0
Konsernilainakanta 69.8 70.0
Konsernilainat (e/asukas) 4243 4230
Veroprosentti 2018 21.00
Asukasluku 31.12.2018 16455
Asukasluvun muutos ed. vuodesta -152

Toimintakate on käyttömenot, joista on vähennetty käyttötulot.
Nettoinvestoinnit kertovat, kuinka paljon kunta tarvitsee omaa tai lainarahaa investointiensa rahoittamiseen.
Vuosikate kertoo kuinka paljon kunnan tuloista jää kulujen jälkeen käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Sen olisi syytä olla vähintään yhtä iso kuin poistojen määrä.
Poisto on rakennusten, koneiden ja laitteiden kulumisen ja vanhenemisen huomioon ottamista. Poisto merkitään kuluksi ja siirretään käyttöpääomaan.