Kanta-Häme

Janakkalan kirkkoherra vapautui syytteistä

Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi Janakkalan kirkkoherraa Pekka Riikosta vastaan nostetut syytteet työsyrjinnästä tai syrjinnästä sekä pahoinpitelystä.

Rangaistusta vaati Erja Poutiainen, joka toimi jupakan alkaessa Janakkalan seurakunnan johtavan diakonin viranhaltijana ja on tätä nykyä perussuomalaisten kunnanvaltuutettuna Janakkalassa.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan oikeudenkäynnissä ei tullut näytetyksi toteen, että Riikonen olisi syyllistynyt työsyrjintään, syrjintään tai henkiseen pahoinpitelyyn.

Oikeus velvoitti Erja Poutiaisen suorittamaan Pekka Riikoselle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluja reilut 5 700 euroa korkoineen.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Poutiainen oli vaatinut Riikoselta henkisen koskemattomuuden vakavan loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 2 000 euroa.

Keskivaikeasta masennuksesta hän vaati 3 000 euroa, sopeutumishäiriöstä 1 000 euroa, syrjinnän/työsyrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä 1 500 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja korkoineen.

Poutiainen katsoi, että Riikosen toiminta olisi ollut suorassa syy-yhteydessä hänen sairastumiseensa ja työkyvyn menettämiseen. Prosessin aikana Poutiainen masentui, oli sairauslomilla, lähti vuorotteluvapaalle joulukuussa 2013 ja irtisanottiin seurakunnasta maaliskuussa 2015. Irtisanomisasiaa käsitellään parhaillaan hallinto-oikeudessa.

Taustalla on Erja Poutiaisen mukaan hänen aviomiehensä Upe Poutiaisen ja Riikosen välinen riitely, jonka seuraukset ovat kohdistuneet häneen (HäSa 7.9.2011).

Riitely alkoi, kun Erja Poutiainen sai Riikoselta huomautuksen luottamuksellisten kokouskeskustelujen vuotamisesta miehelleen. Asia koski seurakunnan kielteistä päätöstä toimittaa Suomen Idäntyö UP ry:n apupaketteja Viroon virkistysmatkan yhteydessä. Tämän jälkeen Upe Poutiainen kirjoitti asiasta lehteen.

Apupakettien viemistä esitti Erja Poutiainen, joka toimi Idäntyö-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Toiminnanjohtajana oli hänen miehensä Upe Poutiainen. Pariskunta ja seurakunta kävivät asiasta vuoden 2011 syksyllä rajua yleisönosastokirjoittelua Hämeen Sanomissa.

Tilanne johti vielä kirjalliseen huomautukseen Riikoselta. Huomautusten seurauksena Poutiainen siirrettiin johtavista tehtävistä päivätoimintakeskus Ojatuvan toiminnasta vastaavaksi työtekijäksi. Kyseessä ei ollut esimiesasema, kuten aiempi toimi diakonian johtavana viranhaltijana.

Erja Poutiaisen mukaan Riikonen oli muun muassa kiusannut häntä työpaikalla ja ollut puuttumatta useiden muiden työntekijöiden kiusaamiseen sekä väittänyt häntä valehtelijaksi.

Poutiainen teki asiasta tutkimuspyynnön Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille ja kantelun eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle. Molempien vastaukset vapauttivat Pekka Riikosen epäilyistä. HÄSA