Kanta-Häme

Janakkalan kouluratkaisun hinta jo 90 miljoonaa

Konsulttiyhtiö Inspira suosittelee, että Janakkala toteuttaisi koulukeskukset leasing-rahoituksella.

Janakkalan kouluratkaisun kokonaishinta nousee noin 90 miljoonaan euroon. Tämä käy ilmi konsulttiyhtiö Inspiran selvityksestä.

Koulukeskusvaihtoehto maksaisi tuon 90 miljoonaa, mutta jos koulukeskuksia ei rakennettaisi ja kaikki nykyiset koulut korjattaisiin, hintalappu olisi vielä kalliimpi eli 97 miljoonaa.

Aiemman arvion mukaan koulukeskusmallin hinnaksi olisi tullut noin 67 miljoonaa euroa.

Hankesuunnittelupäällikkö Harri Turusen mukaan uusimpaan arvioon on otettu huomioon myös kaluste- ja laitekustannuksia, väistötilakustannuksia, koulujen purkukustannukset,peruskorjauskustannuksia entistä tarkemmin sekä Turengin uusi liikuntahalli.

Koulukeskusmalliin kuuluu myös Viralan, Harvialan ja Leppäkosken koulujen peruskorjaukset.

Koulukeskuksista tai peruskorjauksista ei ole tehty vielä mitään päätöksiä, mutta päättäjien tueksi on valmistunut kunnan Inspiralta tilaama esiselvitys hankkeen rahoituksesta. Sen julkinen versio löytyy kunnan nettisivulta.

Inspiran selvittämät rahoitus- ja toteutusmallit koskevat vain koulukeskuksia. Tarkoitus on, että Harvialan, Viralan ja Leppäkosken kouluremontit toteutetaan perinteiseen tapaan lainarahalla.

Koulukeskusten mahdollisia toteutusmalleja on Inspiran mukaan kolme, ja myös rahoitusmalleja on kolme. Näitä yhdistelemällä saadaan seitsemän erilaista mallia.

Toteutusmalleja ovat perinteinen malli, jossa kunta rakennuttaisi kohteet itse, sekä elinkaarimalli ja allianssimalli.

Rahoitusmalleja taas ovat perinteinen lainarahoitus, leasing-rahoitus tai se, että kunta vuokraisi tilat kiinteistösijoittajilta.

Viimeksi mainittu vaihtoehto ei kuitenkaan ole kovin realistinen, sillä ulkopuolisten sijoittajien kiinnostus tämänkaltaiseen sijoittamiseen on Inspiran mukaan vähäistä, ja malli olisi kunnalle kallein.

Jäljelle jäävät siis perinteinen lainarahoitus ja leasing.

Lainarahoituksen ongelmana on se, että se vie kunnan tasetta alaspäin. Leasing-vaihtoehdossa kunta ei omista rakennuksia itse, jolloin kunta velkaantuu vähemmän.

– Inspiran mukaan leasing-rahoitus on hieman lainarahoitusta kalliimpi ratkaisu, mutta kunnan kokonaisuutta ajatellen Inspira suosittelee leasingia, kunnan talous- ja hallintopäällikkö Jenni Jokela selvittää.

Lisäksi Inspira suosittelee KVR-toteutusmallia eli että jokin rakennusyhtiö ottaisi kokonaisvastuun suunnittelusta ja rakentamisesta.

Harri Turunen kertoo, että kunnalla on aiempaa kokemusta KVR:n ja leasingin yhdistämisestä.

– Uusi paloasema toteutettiin niin, että rakentamisesta vastasi Rakennuspalvelu Teknorak oy ja rahoittajaksi tuli Kuntarahoitus. Suunnittelusta vastasi tuolloin kuitenkin kunta.

Esimerkiksi Hollolassa on toteutettu koulu leasing-rahoituksella.

Inspira katsoo, että kunnan kannattaa toteuttaa hanke niin, että ensin rakennetaan Turengin koulukeskuksen luokat 0-6, seuraavaksi Tervakosken koko koulu- ja monitoimikeskus (luokat 0-9 ja lukioyksikkö) ja vasta viimeisenä Turengin kakkosvaihe (yläkoulu ja lukio).

Jos edetään näin, kunnan käyttötalousmenot eivät kasva liikaa edes siinä tapauksessa, että talous ja asukasmäärä kasvavat hitaasti. Kahdessa osassa rakentaminen on ollut kunnan suunnitelmissa kuitenkin jo ennen Inspiran raporttiakin.

Kustannusarviossa on mukana se, että kummankin koulun yhteyteen rakennetaan liikuntahalli. Molempia liikuntahalleja varten on haettu valtionavustusta, joka olisi 700 000 euroa hallilta. Jos avustukset saadaan, kunnan kustannukset laskisivat siis 1,4 miljoonaa euroa. HÄSA

Janakkalan kouluratkaisu

Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen ensimmäinen vaihe sisältäisi luokat 0-6 ja toinen vaihe yläkoulun, lukion ja liikuntahallin. Rakennus tulisi nykyisen koulun tontille.

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus sisältäisi luokat 0-9, lukion ja liikuntahallin. Keskus tulisi nykyisen yhteiskoulu-lukion tontille. Vain nykyinen lukiosiipi jäisi jäljelle nykyisestä koulurakennuksesta.

Turengin keskuksen 2. vaihe sisältäisi luokat 7–9 ja lukioyksikön.

Viralan, Harvialan ja Leppäkosken kouluille tehdään peruskorjaus.

Kouluverkkoratkaisuksi esitetään, että pienimmät koulut lakkautetaan. Haukankallion erityiskoulun luokat 1-6 saattavat säilyä Leppäkosken koulun yhteydessä (sivistyslautakunnan esitys).

Aikatauluehdotus

Turengin 1. vaihe: rakentaminen 2020–2021, koulu käyttöön viimeistään syksyllä 2022

Tervakoski: rakentaminen 2022–2023, koulu käyttöön viimeistään syksyllä 2024

Turengin 2. vaihe: rakentaminen 2025–2026, koulu käyttöön viimeistään syksyllä 2027.

Päivän lehti

11.7.2020