Kanta-Häme

Janakkalan kunta aloittaa yt-menettelyn elokuussa

Janakkalan kunnan yt-menettelyn aikataulu on selvillä. Työnantajan ja työntekijöiden väliset neuvottelut on tarkoitus aloittaa 21. elokuuta. Neuvottelut kestävät kaksi viikkoa.

Lopullinen neuvottelutulos tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi 11. syyskuuta.

– Tavoitteena on hakea säästöjä ensisijaisesti töiden uudelleenorganisoinnin, tehtävänkuvien tarkastelun ja luonnollisen poistuman kautta. Näin kunnanhallitus on asian linjannut, kunnan henkilöstöjohtaja Maija Nivala kertoo.

Yt-menettelystä päätettiin jo viime vuonna talousarvion käsittelyn yhteydessä. Syyksi sanottiin kunnan huono taloustilanne. Tosin sen jälkeen tuli tietoon, että viime vuoden tilinpäätös oli selvästi ennakoitua parempi.

Henkilöstö on jo otettu mukaan miettimään säästötoimia. Ideoita on kerätty, ja ideapajoja pidetään tälläkin viikolla. Niiden pohjalta kunnanjohtaja tekee esityksen kunnanhallitukselle.

Työnantajan esitys henkilöstön edustajille on luvassa 31. toukokuuta.

Valtuusto päätti viime joulukuussa, että henkilöstökuluissa on säästettävä yksi prosentti vuosina 2018, 2019 ja 2020. Euroina säästövaatimus on yli 400 000 euroa kunakin vuonna.

Janakkalan kunta on jo vuosien ajan etsinyt säästöjä niin henkilöstö- kuin muistakin kuluista – ensimmäinen talouden tasapainottamisohjelma laadittiin vuonna 2013. Säästöä on haettu esimerkiksi kannustevapaiden avulla.

Ensin kannustevapaita ei juurikaan pidetty, mutta tuoreen, vuoden 2016 henkilöstökertomuksen mukaan ne ovat parina viime vuotena alkaneet purra. Viime vuonna niitä käytti 122 työntekijää, mistä muodostui kunnalle runsaan 53 000 euron säästöt.

Kannustevapaa-käytäntöä lievennettiin vuonna 2015 niin, että ylimääräisen palkallisen vapaapäivän alkoi saada neljän palkattoman vapaan jälkeen. Aiemmin vaadittiin viisi palkatonta päivää.

Henkilöstökertomus selvittää myös, että lähtövaihtuvuus on kunnassa kasvanut. Viime vuonna päättyi yhteensä 95 työ- tai virkasuhdetta. Eläkkeelle jäämisiä niistä oli 32.

Prosentuaalisesti lähtövaihtuvuus on vaihdellut aiempina vuosina 8,9:n ja 6,9:n välillä, mutta viime vuonna se hyppäsi 11,3:een.

– Vaihtuvuus on kasvanut meillä aika runsaasti. Nyt luomme systemaattisemman ja aiempaa tehokkaamman tavan toteuttaa lähtöhaastatteluja, Maija Nivala sanoo.

Nivalan mukaan tähänkin asti on tosin ohjeistettu, että lähtijöille tehdään haastattelu, ja sitä varten on lomakekin olemassa.

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic