Kanta-Häme Janakkala

"Onnenlantin omistaja rikkoi suullisen lupauksensa" - Janakkala antoi lausuntonsa lunastusasiassa

Janakkala katsoo, ettei se voi jäädä loputtomiin odottelemaan Onnenlantin kiinteistön pattitilanteen ratkeamista. Asiasta on kiistelty jo vuodesta 1977 lähtien.
Onnenlantin kiinteistö kesällä 2005. Kuva: PO=Päivi Ojala
Onnenlantin kiinteistö kesällä 2005. Kuva: PO=Päivi Ojala

Janakkalan kunnalla on monta hyvää syytä ja todellinen tarve saada lunastaa Turengin keskustan Onnenlantin kiinteistö, jotta kunta pääsisi vihdoin kehittämään keskustaansa.

Näin voisi tiivistää kunnanhallituksen vastineen, jonka se päätti maanantaina antaa ympäristöministeriölle. Kunta jätti Onnenlantin kiinteistön lunastushakemuksen alkusyksystä viime vuonna.

Kyseessä on Einari Poluksen perheen omistamasta 0,9 hehtaarin kiinteistössä Turengin keskustakolmion alueella. Kiinteistö käsittää useita rakennuksia.

Näkemyseroja riittää

Näkemyseroja osapuolten välillä riittää – se näkyy Poluksen lausunnosta ja kunnan vastineesta.

Einari Polus sanoo lausunnossaan, ettei kunta ole neuvotellut osakkaiden kanssa ja että kunnan esittämä pakkolunastus suosisi keskusliikkeitä pienten toimijoiden kustannuksella.

Polus katsoo myös, ettei kunnalla ole tarvetta lunastukselle, koska S-marketille on valmisteltu kaavaa uuteen paikkaan. Keskusliikerakentaminen ei ole Poluksen mielestä sellaista yhdyskuntarakentamista, joka oikeuttaisi lunastuksen.

Lisäksi Polus on sitä mieltä, että Turengin keskustaa voisi siirtää moottoritien suuntaan.

Einari Polus arvostelee kuntaa siitä, että se olisi tarjonnut kiinteistöstä omistajille liian vähän, ja väittää, etteivät keskusliikkeet olisi tehneet kiinteistöstä tarjouksia.

Kunta haluaa toteuttaa vuoden 2008 suunnitelman

Kunta ampuu alas Poluksen väitteet. Kunnanhallitus katsoo, ettei kunnan tavoitteena ole suosia yksittäistä elinkeinonharjoittajaa toisten kustannuksella vaan tavoitella kuntalaisille parempaa palvelua, saavutettavuutta ja elinkeinorakennetta. Kunta haluaa vihdoin toteuttaa vuonna 2008 tehdyn keskustasuunnitelman.

Poluksen kanssa on myös neuvoteltu usein ja jo hyvin pitkän ajan. Vastineessa mainitaan, että maanomistajan kanssa on yritetty kehittää keskustaa erilaisten kaavamuutosten avulla jo vuodesta 1977 alkaen.

Kunnanhallitus korostaa, että keskustakolmion tienoo on ja pysyy Turengin keskustana, siksikin sen kehittäminen on niin tärkeää.

Väitteeseen, ettei kunta olisi tarjonnut kiinteistöstä käypää hintaa, kunnanhallitus vastaa, että kunnan tekemät tarjoukset ovat perustuneet ulkopuolisen auktorisoidun kiinteistönarvioitsijan puolueettomiin arviointikirjoihin. Kunnan mukaan tehdyt tarjoukset ovat olleet käyvän arvon mukaisia tai jopa yli.

Kunnanhallitus huomauttaa lisäksi, että myös keskusliikkeet ovat tehneet Poluksen kiinteistöstä tarjouksia, joita omistaja ei ole hyväksynyt.

Lyylinpuistoon voi tulla mikä marketti vain

Lyylinpuiston paikalle suunniteltua markettitonttia ei ole kunnan mukaan suunniteltu erityisesti S-marketia varten, vaan liiketilojen toteuttaja voi olla mikä taho tahansa.

Kunta katsoo lisäksi, että Polus on pettänyt lupauksensa kunnalle. Tämä sai haluamansa kaavamuutoksen ja lisää rakennusoikeutta Meskun kortteliin, mutta ei siitä huolimatta ole suostunut myymään Onnenlanttia kunnalle, niin kuin oli suullisesti luvannut.

”Turengin keskusta on jo mainehaitta kunnalle”

Polus puolestaan varoittaa kuntaa maineriskistä, mikäli tämä toteuttaa lunastuksen. Kunnanhallitus taas katsoo, että Turengin keskustan nykyinen tila on jo pitkään ollut mainehaitta kunnalle.

Polus väittää lisäksi, että kunnan sisäiset erimielisyydet S-marketin sijainnista ja pakkolunastuksesta olisivat johtaneet kunnanjohtaja Tanja Matikaisen erottamiseen.

Hämeen Sanomat kysyi asiaa kunnanhallituksen puheenjohtajalta Pirjo Alijärveltä (sd.). Hänen mukaansa kunnanjohtajan irtisanoutumisella ei ole yhteyttä asiaan.

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina poikkeusolojen takia niin, että osa sen jäsenistä oli paikalla kunnantalolla, mutta suurempi osa osallistui etäyhteyden avulla. HäSa

Päivän lehti

6.4.2020