Kanta-Häme

Janakkalan perusturvalla puolen miljoonan budjettiylitys

Janakkalan toinen osavuosikatsaus näyttää, että perusturvan toimiala on ylittänyt budjettiaan 544 000 eurolla. Osavuosikatsaus käsittää ajan vuoden alusta elokuun loppuun.

Perusturvajohtaja Matti Valtosen mukaan budjettiylitys johtuu ennen kaikkea lastensuojelumenoista sekä Kelalle maksettavasta työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Molemmat kustannukset ovat olleet selvästi ennalta arvioitua suurempia.

Lisäksi perusturvan toimiala on saanut asumispalvelujen asiakasmaksuja 124 000 euroa vähemmän kuin budjetissa on ennakoitu.

Mistä säästö saadaan?

Kunnanhallitus on todennut, että perusturvan tulee kattaa puolen miljoonan ylityksensä toimialan sisältä. Kunta ei aio tehdä kustannuksia lisäävää talousarviomuutosta tänä vuonna.

Matti Valtonen ei kuitenkaan osaa sanoa, mistä puoli miljoonaa voitaisiin säästää.

– Ei meillä ole mitään yksittäistä kohtaa, jossa voisi säästää. Mutta teemme työtä sen eteen kaiken aikaa.

Valtonen huomauttaa, että sekä työmarkkinatuen kulut että lastensuojelukulut ovat sellaisia, joita on vaikea arvioida budjettiin oikein.

– Niissä tulee yllätyksiä usein suuntaan tai toiseen. Tällaisia kuluja ei pysty tarkasti ennakoimaan.

Puolen miljoonan euron säästövaatimus tarkoittaa Valtosen mukaan sitä, että toimiala tekee parhaansa, jotta budjettiylitys saadaan katetuksi.

– Mutta en osaa tarkemmin sanoa, mitä tämä tarkoittaa. Entistiä tarkemmin on vain katsottava kaikki kohdat, missä voitaisiin säästää.

Löysää ei ole

Mitään löysää sosiaali- ja terveyspuolen budjetissa ei Valtosen mukaan ole. Monesti säästäminen ei edes ole omasta toimialasta kiinni.

– Meillähän on niin sanotusti pakkopalvelu. Emme pysty ennakoimaan, kuinka asiakasmäärät kasvavat esimerkiksi lastensuojelussa.

– Valitettavasti nykyinen yhteiskunnallinen tilanne työttömyyksineen on sellainen, että se tarkoittaa perusturvan palveluiden kysyntää.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat 120 000 euroa suuremmat kuin budjetin mukaan pitäisi olla.

Säädökset kiristymässä

– Olemme kuitenkin pärjänneet seutukunnallisessa vertailussa todella hyvin. Mutta budjetoidun mukaisesti tämä ei ole kuitenkaan mennyt.

Työmarkkinatuen kuntaosuus tarkoittaa nykyään sitä, että kunta joutuu maksamaan sakkoja aina kun työtön on saanut työmarkkinatukea yli 500 päivää.

– Ensi vuonna tämä työttömyysaikaraja saattaa laskea 300 päivään, eli säädökset kiristyvät kuntien kannalta. Meille tulee siinä tapauksessa paljon uusia asiakkaita ja uutta maksettavaa, Valtonen sanoo.

Janakkalan valtuusto käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan maanantaina. (HäSa)

Menot