Kanta-Häme

Janakkalan tilinpäätös odotetun alijäämäinen

Janakkalan viime vuoden tilinpäätös näyttää 2,3 miljoonan euron miinustulosta. Kunnanjohtaja Anna-Mari Ahonen sanoo, että miinusluku on täsmälleen se, mitä odotettiinkin.

– Jo syksyllä lomien jälkeen suunta alkoi näyttää huonolta, ja sitä viestiä tuotiin valtuustollekin. Syksyllä myös jo päätettiin, että talouden sopeuttaminen aloitetaan tänä vuonna.

Syksyllä karu herätys

Syksyinen herätys tuli verotuksen ennakkotiedoista: Janakkala oli saamassa verotuloja selvästi vähemmän kuin oli talousarviossa ennakoinut.

Alkuperäisessä talousarviossa kunta odotti 56,4 miljoonan euron verotuloja, mutta se sai niitä 55,4 miljoonaa. Verorahaa tuli siis miljoonan verran odotettua vähemmän. Verotulojen määrä kasvoi silti edellisvuotisesta 1,8 miljoonalla eurolla.

Verotulojen kasvun hidastuminen ei koske vain Janakkalaa, vaan on valtakunnallinen ilmiö.

Asukasluku kääntyi laskuun

Janakkalassa yksi syy odotettua heikompaan verotulokehitykseen oli asukasluvun lasku ainakin 37 hengellä. Kunta tiedottaa 50 henkilön vähennyksestä, mutta väestötietojärjestelmän mukaan väkiluku laski 37:llä eli 16965:stä 16928:aan.

Kunnan asukasmäärä väheni viime vuonna ensimmäistä kertaa vuoden 2001 jälkeen. Asukaslukua ei siis saatukaan yli 17000:n, jota Janakkala on pitänyt tärkeänä rajapyykkinä.

Valtionosuuksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,8 miljoonaa euroa (3,4 prosenttia). Niitä tuli noin 0,6 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.

Kunnan toimintamenot kasvoivat viime vuonna 5,0 prosenttia. Suurin syy sille olivat palkkaratkaisu ja palvelujen oston kasvu. Toimintatuotot kasvoivat puolestaan 2,3 prosenttia.

Omavaraisuus heikkeni

Negatiivinen taloustulos heikensi kunnan oman pääoman määrää. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni edellisen vuoden 53,5 prosentista 49,6 prosenttiin. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 47,1 prosentista 50,7 prosenttiin.

Janakkalalla on vielä ylijäämiä aiemmilta tilikausilta 2,2 miljoonaa euroa. Ne kuitenkin vähenevät nyt 1,7 miljoonalla eurolla.

Kunnan lainakanta on noussut vuodesta 2003 lähtien. Poikkeuksellinen vuosi oli 2011, jolloin lainamäärä väheni hieman. Viime vuonna lainamäärä oli 36,6 miljoonaa euroa; kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 4,2 miljoonaa euroa. Asukasta kohti velkaa oli 2 164 euroa.

Velkaa yli keskiarvon

Nykyään Janakkalalla on velkaa enemmän kuin kunnilla keskimäärin. Vuoden 2011 lopussa kuntien velkamäärän keskiarvo oli 2 037 euroa asukasta kohti.

Tilinpäätöksen luvuissa on myös vesilaitos eli Janakkalan Vesi mukana. Ilman sitä lainamäärä oli viime vuonna 32,6 miljoonaa euroa.

Kunnan viime vuoden suurin investointi oli keskuskeittiö Tuuvingin rakentaminen. Keskuskeittiö otettiin käyttöön tämän vuoden alkupuolella. Janakkalan Vesi puolestaan rakennutti Matinvuoren vedenottamon ja siihen liittyvän 3 500 metrin yhdysvesijohdon.

Työllisyysaste melko hyvä

Jos talousluvut viime vuodelta ovatkin huononpuoleiset, työllisyystilanne kunnassa oli suhteellisen hyvä. Työttömyysaste oli vuoden aikana säännönmukaisesti 1–1,5 prosenttia matalampi kuin Kanta-Hämeessä. Kunnan työttömyysaste vaihteli toukokuisesta 6,4 prosentista joulukuiseen 8,5 prosenttiin.

Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöstä maanantaisessa kokouksessaan. Valtuuston hyväksyttäväksi se menee toukokuussa. (HäSa)