fbpx
Kanta-Häme

Janakkalan vanhustyöhön esitetään uutta fysioterapeuttia

Janakkalan perusturvalautakunta esittää, että ennalta ehkäisevään vanhustyöhön perustetaan fysioterapeutin toimi. Tätä varten lautakunta esittää budjettiin 42 000 euron määrärahaa. Vastaavasti tällöin voidaan vähentää kuntoutuksen ostopalveluista 20 000 euroa.

Ikäihmisten avopalvelujen ennalta ehkäisevässä työssä ja kotihoidossa ei ole ollut yhtään fysioterapeuttia, vaikka työssä tarvitaan kuntoutuksen asiantuntijaa.

Kotihoidon fysioterapeutin tehtävänä on tukea kotihoidon asiakkaiden kotona selviytymistä. Hän ohjaa kotihoidon henkilökuntaa ja yksityisiä palvelusetelipalveluntuottajia, jotta nämä osaisivat arvioida asiakkaan toimintakykyä. Hän myös toteuttaa lyhyitä terapiajaksoja ja ohjaa asiakkaiden kutikuntoutusohjelmia.

Uusi asia ensi vuonna on myös apteekin lääkejakelupalvelu, johon kotihoidon asiakkaat siirtyvät ensi vuonna. Se lisää perusturvan kuluja 65 000 eurolla.

Yleisen sosiaalityön puolella halutaan jatkaa määräaikaisen sosiaaliohjaajan työkautta ensi vuoden loppuun saakka. Kulut katetaan niin sanotuista valtion perintövaroista, joten vakanssi ei lisää talousarviokuluja.

Lastensuojelua varten esitetään ensi vuodeksi runsasta 1,9 miljoonaa euroa.

– Suurin lisäys tulee perhehoitoon, koska tavoitteena on nostaa perhehoitajille maksettua hoitopalkkiota ja kustannusten korvausta 3,5 prosentilla, sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta sanoo.

Perhehoitajille maksettavat korvaukset ovat Kanta-Hämeessä huomattavasti alhaisemmat kuin muualla Suomessa. Janakkala siis lisää ensi vuonna perhehoidon rahoitusta, ja vähentää laitoshoidon rahoitusta tämänvuotiseen verrattuna.

Lisäksi on tarkoitus tehdä 300 000 euron varaus siltä varalta, että budjetoidut lastensuojelukulut ylittyvät. 300 000 euroa vastaa kolmea lapsen sijoitusta.

Janakkalan perusturvalautakunta käsitteli ensi vuoden budjettiesitystään tiistaina. Budjetista päättää lopullisesti valtuusto marraskuisessa kokouksessaan. HäSa

Menot