Kanta-Häme

Janakkalan veronkorotus voi jäädä pelättyä pienemmäksi

Janakkalan veroprosentti saattaa ensi vuonna olla 20,5, mikä tietäisi 0,75 prosenttiyksikön korotusta nykyiseen prosenttiin.

Valtuuston kesäkuussa hyväksymä talouden tasapainottamispaketti lähti kuitenkin siitä, että uusi veroprosentti voi olla jopa 21,0. Tuolloin korotusta nykyiseen olisi tullut peräti 1,25 prosenttiyksikköä.

Suurempi korotus yhä mahdollinen

Kunnan vs. talousjohtaja Katja Pesonen sanoo, että budjettikehystä on valmisteltu nyt pienemmän korotuksen mukaan.

– Jos näyttää, että 20,5 riittää, sillä pyritään menemään. Mutta jos tarvetta korotukseen on, 21:kin on mahdollinen.

Kiinteistöveroissa lähdetään siitä, että taso pysyy tämänvuotisena. Vakituisen asunnon kiinteistövero on Janakkalassa 0,40 prosenttia.

Pesonen korostaa, että monet sellaiset asiat, joihin kunta ei voi itse vaikuttaa, voivat ratkaista paljon kunnan taloudessa. Valtiovaltahan päättää esimerkiksi valtionosuuksista. Kunnan päätettävissä ei ole sekään, minkälainen palkkaratkaisu on syksyllä tulossa.

Valtionosuudet vähenevät

Tarkka valtionosuuksien määrä taloussuunnitelmavuosille ei ole vielä tiedossa, mutta on selvää, että ne vähenevät.

Myös oman kunnan toimet vaikuttavat siihen, kuinka paljon veroprosenttia pitää nostaa. Valtuustohan päätti säästötoimista eli talouden tasapainottamisesta kesäkuussa. Jo viime keväänä oli kuitenkin selvää, että veroprosenttia nostetaan säästötoimista huolimatta.

Kunnanvaltuusto päättää veroprosentista 28. lokakuuta. Ensi vuoden budjetista ja vuosien 2014–2017 taloussuunnitelmasta se päättää joulukuussa.

Vakansseja ei aina täytetä

Tasapainottamispaketti sisältää paljonkin säästövaatimuksia. Esimerkiksi henkilötyövuosia pitäisi vähentää neljän seuraavan vuoden aikana peräti neljäkymmentä.

Tämän takia kunnassa ei automaattisesti täytetä mitään auki tulevaa virkaa, tointa tai sijaisuutta. Ensin on aina mietittävä, voidaanko tehtävät jakaa uudella tavalla.

Poikkeuksena ovat kuitenkin opettajan ja lääkärin virat, jotka yleensä on täytettävä. Myös esimerkiksi päivähoidossa asetus määrää, kuinka monta työntekijää lapsiryhmä tarvitsee.

– Kaikki täyttöluvat menevät viime kädessä kunnanjohtajan käsiteltäväksi, Pesonen sanoo.

Henkilöstökuluissa säästetään

Kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion laatimisohjeet viime viikolla. Pesonen sanoo, että tänä vuonna ohjeet ovat aika lailla erilaiset kuin aiemmin.

– Nyt ei voitu määrätä, että kehys on niin ja niin paljon tämänvuotiseen verrattuna. Lähtökohtana on tasapainottamisohjelma, joka puree eri tavalla esimerkiksi henkilöstömenoihin ja ostopalveluihin. Laskenta on ollut aiempaa yksityiskohtaisempaa.

Esimerkiksi henkilöstökuluissa säästöpaketin vaikutus on ensi vuonna runsaat kaksi prosenttia eli miljoona euroa. Kokonaissäästö on kuitenkin vain noin 0,7 miljoonaa, koska palkat todennäköisesti vähän nousevat, samoin työnantajakulut.

Keskussairaalasta lisäkuluja

Palvelujen ostossa kokonaissäästöä ei saavuteta, vaikka säästöpaketti vähentää ostosummaa 0,5 miljoonalla eurolla. Mutta kun sairaanhoitopiirin rahoitusmuutos tuo toisaalta 1,6 miljoonan lisäkulut ja inflaatiokin vaikuttaa 0,6 miljoonan euron verran, lopputulos on, että palveluostoihin menee ensi vuonna 1,8 miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna.

Suhteellisesti eniten kunta aikoo säästää avustuksissa. Se aikoo vähentää niitä 0,45 miljoonalla, mikä on runsaan seitsemän prosentin vähennys tämänvuotiseen verrattuna. Moni yhdistys joutuu siis tulemaan toimeen entistä vähemmällä kunnan tuella.

Kuntalisävähennys valmistelussa

Säästöpaketin yhteydessä päätettiin myös siitä, että kunta säästää kotihoidon tuen kuntalisässä 275 000 euroa tämänvuotiseen verrattuna. Kuntalisän määräraha siis puolitetaan.

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä tiedetä, miten määrärahan alennus kohdennetaan. Siitä päätetään myöhemmin erikseen.

Asia on parhaillaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan valmisteltavana. (HäSa)

Päivän lehti

27.5.2020